"samantapainen" - Englanninkielinen käännös

FI

"samantapainen" englanniksi

FI

samantapainen {adjektiivi}

volume_up
samantapainen

Esimerkkejä "samantapainen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSamantapainen ajatus on jo ilmaistu komission ehdotuksen 2 artiklan 2 kohdassa.
A similar idea is already expressed in Article 2(2) of the Commission proposal.
FinnishLuonnonlakien järkkyminen on ilmeistä, samantapainen järkkyminen kuin BSE: n kohdalla.
The laws of nature are clearly being overthrown, just as they were with BSE.
FinnishVuonna 2001 Pécrot'ssa tapahtui samantapainen junaturma kuin viime viikolla Buizingenissa.
In 2001, a train crash occurred in Pécrot that was similar to last week's in Buizingen.
FinnishEhdotukseni on samantapainen kuin senaattori Mitchellin Pohjois-Irlannissa tekemä ehdotus.
What I am proposing is something similar to what Senator Mitchell did in Northern Ireland.
FinnishVähän samantapainen on myös sähköisen allekirjoituksen ongelma useiden jäsenvaltioiden kannalta.
That is roughly how a number of the Member States see the problem of electronic signatures too.
FinnishTilanne on samantapainen meidän ja rajat ylittävien palvelujen kohdalla.
It is a bit like that with us and cross-border services.
FinnishMinusta Euroopan unionissa olisi ollut parasta ottaa käyttöön samantapainen järjestelmä kuin Sveitsissä.
I would have preferred a Swiss-style system for the European Union.
Finnish   Arvoisa puhemies, oikeastaan minulla olisi samantapainen huomautus homofobia-otsikosta kuin tästä autismista.
   Mr President, actually I have a similar complaint to make about the homophobia title.
FinnishSe on vähän samantapainen kuin Northern Rock -pankin kohdalla Yhdistyneessä kuningaskunnassa viime viikkojen aikana.
It is a bit like the Northern Rock bank in the UK over the past few weeks.
FinnishTämä anekdootti, tämä filosofia on hämmästyttävän samantapainen ja tuloskin tulee olemaan sama: ei toimi!
This philosophy is astonishingly similar and the outcome, too, will be the same: it will not work.
FinnishOngelma on hyvin samantapainen terveydenhuollon alalla.
It is very similar to the problem of the health sector.
FinnishMauritiuksen sopimus on hyvin samantapainen kuin Madagaskarin sopimus, Mauritiushan on sen naapurisaari.
The Mauritius agreement is very similar to the one with Madagascar, Mauritius being a neighbouring island.
FinnishYhteistyösopimuksen sisältö on samantapainen kuin Slovenian kanssa vuonna 1993 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen.
As regards the content of the cooperation agreement, it is similar to the one signed with Slovenia in 1993.
FinnishMonin kohdin mietintömme oli hyvin samantapainen.
FinnishLiha-alalla tilanne on samantapainen.
FinnishMontenegron ongelma on samantapainen.
FinnishSamantapainen on amerikkalaistenkin asenne, koska kasvu hidastuu kansainvälisen kilpailun samaan aikaan kiihtyessä.
The US is taking a similar approach, at a time when growth is slowing down against a background of increased international competition.
FinnishSamantapainen luettelo on jo kuitenkin olemassa, ja teollisuus käyttää olemassa olevaa luetteloa seosten luokituksen ja merkintöjen osalta.
A similar list already exists, however, and the industry uses this existing list to classify and label mixtures.
FinnishYksi oli samantapainen kuin hänen esittämänsä, ja se koski siitä huolehtimista, että ihmiskaupan uhreiksi joutuneita prostituoituja ei käytetä.
One of these was similar to hers and concerned assurances as to the non-use of prostitutes who are the victims of trafficking.
FinnishSamanlaista innostusta koetaan Jemenissä, jossa järjestetään presidentti Salehin vastaisia mielenosoituksia, ja tilanne on hyvin samantapainen myös Bahrainissa.
The same excitement is felt in Yemen, where protests against President Saleh mount, and much the same in Bahrain.