"samankaltaisuus" - Englanninkielinen käännös

FI

"samankaltaisuus" englanniksi

FI

samankaltaisuus {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
samankaltaisuus (myös: yhdenmuotoisuus)
Arvoisa puhemies, näiden mietintöjen samankaltaisuus on silmiinpistävää.
Mr President, I am struck by the similarities between these reports.
Ehdotuksissa määritellään, minkä asteinen samankaltaisuus suhteessa eurometallirahoihin olisi kiellettävä mitaleissa ja rahakkeissa.
These regulations define the level of similarity to euro coins that should be banned for medals and tokens.
Sen lisäksi, että tämä ajaa meidät pohtimaan EU:n tulevaisuutta, meidän on otettava huomioon se, miten tämä samankaltaisuus otetaan vastaan.
Besides the resulting considerations about the future of the Union, we need to acknowledge the acceptance of this similarity.
2. tietoliikenne
samankaltaisuus (myös: yhteensopivuus)

Esimerkkejä "samankaltaisuus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishArvoisa puhemies, näiden mietintöjen samankaltaisuus on silmiinpistävää.
Mr President, I am struck by the similarities between these reports.
FinnishOikeudellinen aukko on nykyisin olemassa, koska emme tiedä, mitä tarkoittaa olennainen samankaltaisuus.
We have a legal vacuum now, because we do not know what this substantial equivalent is.
FinnishEhdotuksissa määritellään, minkä asteinen samankaltaisuus suhteessa eurometallirahoihin olisi kiellettävä mitaleissa ja rahakkeissa.
These regulations define the level of similarity to euro coins that should be banned for medals and tokens.
FinnishSen lisäksi, että tämä ajaa meidät pohtimaan EU:n tulevaisuutta, meidän on otettava huomioon se, miten tämä samankaltaisuus otetaan vastaan.
Besides the resulting considerations about the future of the Union, we need to acknowledge the acceptance of this similarity.
FinnishOlen vakuuttunut, että tämä samankaltaisuus antaa näille mielipiteille lisää painoarvoa ja että sillä varmistetaan hyvä pohja näiden kahden toimielimen tulevalle yhteistyöllä.
I am convinced that this similarity will give these opinions additional weight and that it offers a good basis for future cooperation between the two institutions.
FinnishHerra Bazinin, liikenne- ja matkailuvaliokunnan sekä komission lähestymistapojen samankaltaisuus merkitsee onneksi sitä, että voin auliisti hyväksyä molemmat tarkistukset.
The similarity of the approach taken by Mr Bazin, the Committee on Transport and Tourism and the Commission happily means that I can readily accept both the amendments.
FinnishKoska kuulun siihen parlamentin ryhmään, jonka tämän parlamentin demokraattinen äänestys hajotti, olen yrittänyt ymmärtää mitä termi "näkemysten samankaltaisuus" todella tarkoittaa.
As I belong to the group of Members which was disbanded in a democratic vote in this Parliament, I have tried to properly understand the meaning of the term 'affinities' .
FinnishSamankaltaisuus on siinä, että me molemmat sanomme, että on mahdollista löytää joustavia ratkaisuja, jos työmarkkinaosapuolet saavat aikaan sopimuksen kansallisella tai paikallisella tasolla.
The similarity lies in the fact that we are both saying that it is possible to find flexible solutions if the social partners reach agreement at national or local level.
FinnishPyydän Euroopan parlamentin jäseniä pohtimaan kuinka ironista on kyseisen väitteen samankaltaisuus väitteeseen, joka esitettiin Ranskan, Alankomaiden ja Irlannin "ei"äänestysten jälkeen.
I would just appeal to Members of this House to consider the irony of the similarity between that argument and the one that was trotted out in the aftermath of the French, Dutch and Irish 'no' votes.