FI

samalla mitalla {adverbi}

volume_up
1. "esim. maksusta"
Minulla olisi kiusaus vastata samalla mitalla, mutta vastustan kiusausta ja jätän vastauksen toiseen kertaan.
I was tempted to reply in kind, but I shall resist that and leave that for another day.
Tällaista on terrorismin kieli, emmekä aio vastata sille samalla mitalla vaan omalla kielellämme.
Such is the language of terrorism, and we will not respond to it in kind, but with language of our own.
Jos neuvosto purkaa talousarviojärjestelmän, vastaamme samalla mitalla ja katsomme, kuka on valmis menemään pisimmälle.
If the Council dismantles the budget system, we will respond in kind, and we will see who is willing to go furthest.

Esimerkkejä "samalla mitalla"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishVenäjän on vastattava samalla mitalla Euroopan tekemiin todellisiin sitoumuksiin.
True European commitment should be met by Russian reciprocity.
FinnishMeidän on harjoitettava johdonmukaista ihmisoikeuspolitiikkaa ja mitattava kaikkia samalla mitalla!
We must pursue a consistent policy on human rights, and we must not have double standards.
FinnishTulevatko Washington ja Bryssel neuvottelupöytään, vai maksaako EU takaisin samalla mitalla?
Are Washington and Brussels going to talk, or is the EU going to pay the US back in the same coin?
FinnishMinulla olisi kiusaus vastata samalla mitalla, mutta vastustan kiusausta ja jätän vastauksen toiseen kertaan.
I was tempted to reply in kind, but I shall resist that and leave that for another day.
FinnishTiedämme liiankin hyvin, mitä on väkivallan kierre, maksaminen samalla mitalla takaisin ja silmä silmästä -periaate.
We know only too well the cycle of violence, the tit–for–tat, the eye for an eye.
FinnishJos Eurooppa saa samalla mitalla kuin se on jo antanut, sen pitäisi saada Cancúnissa paljon.
If Europe receives the measure with which it has already given, it ought therefore to get a lot in Cancun.
FinnishSen vuoksi on väärin mitata kaikkia samalla mitalla.
Therefore it is the wrong start to just throw everything into one pot.
FinnishKaikkia ei voi kohdella samalla tavalla ja mitata samalla mitalla.
We cannot be indiscriminate and lump everyone together.
FinnishTällaista on terrorismin kieli, emmekä aio vastata sille samalla mitalla vaan omalla kielellämme.
Such is the language of terrorism, and we will not respond to it in kind, but with language of our own.
FinnishKansalaiset lähettävät minulle kirjeitä ja pyytävät, että Tšekin tasavallan viranomaiset vastaisivat asiassa samalla mitalla.
I get letters from citizens asking for the Czech authorities to retaliate.
FinnishKaikkia ei voida mitata samalla mitalla tässä asiassa.
We cannot apply one single measure to everything.
FinnishNäin maksetaan sitä paitsi vain samalla mitalla takaisin.
FinnishKaikkea ei voi kuitenkaan mitata samalla mitalla.
FinnishTarvitaan lujaa samalla mitalla takaisin -politiikkaa, jotta tapauksen toistuminen voidaan estää tai ainakin tehdä vähemmän houkuttelevaksi.
Tough tit-for-tat policy is necessary in order to prevent, or discourage, repetition.
FinnishMiten nitraattidirektiivin kaltainen direktiivi, jossa kaikkia mitataan samalla mitalla, voi olla tehokas näissä oloissa?
How can a one-size-fits-all directive, like the Nitrates Directive, work efficiently in these circumstances?
FinnishMeidän on voitava tässä tapauksessa antaa Yhdysvalloille takaisin samalla mitalla eikä vain taivuttava sen painostuksen edessä.
We must be able to pay the US back in the same coin in this case instead of just yielding to its pressure.
FinnishJos neuvosto purkaa talousarviojärjestelmän, vastaamme samalla mitalla ja katsomme, kuka on valmis menemään pisimmälle.
If the Council dismantles the budget system, we will respond in kind, and we will see who is willing to go furthest.
FinnishMeidän on tuettava komission jäsentä hänen päättäväisissä pyrkimyksissään protestoida ja tarpeen vaatiessa maksaa takaisin samalla mitalla, mutta harkitusti.
We must support the Commissioner in his determined attempts to protest and, if necessary, retaliate - but carefully.
Finnishvastata samalla mitalla
FinnishVetoan kuitenkin kärsimään joutuneisiin sekä Venäjän hallitukseen, etteivät he vastaisi samalla mitalla, vaan pyrkisivät rauhanomaiseen ratkaisuun.
Nonetheless, I appeal to those affected and the Russian Government not to retaliate with similar means but to seek a peaceful solution.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "samalla mitalla" englanniksi

samalla substantiivi
samalla tavalla adverbi
samalla kertaa substantiivi
samalla tavoin adverbi
English
samalla vaivalla adverbi
English
samalla aaltopituudella adverbi