"salasanat" - Englanninkielinen käännös

FI

"salasanat" englanniksi

FI

salasanat {monikko}

volume_up
salasanat
Valitse Poista selaushistoria -valintaikkunassa Lomaketiedot ja Salasanat.
In the Delete Browsing History dialog box, select Form data and Passwords.
käyttäjätilejä, joihin kuuluvat salasanat ja omat asetukset
User accounts, which include passwords and personalized settings.
Voit tallentaa Windowsiin salasanat, joita käytät sivustoihin tai verkkoihin kirjautumisessa.
You can store passwords in Windows that you use to log on to websites or networks.

Esimerkkejä "salasanat"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishWindowsin salasanat voivat olla paljon pitempiä kuin edellä suositeltu kahdeksan merkkiä.
Windows passwords can be much longer than the eight characters recommended above.
FinnishValitse Poista selaushistoria -valintaikkunassa Lomaketiedot ja Salasanat.
In the Delete Browsing History dialog box, select Form data and Passwords.
FinnishVoit tallentaa Windowsiin salasanat, joita käytät sivustoihin tai verkkoihin kirjautumisessa.
You can store passwords in Windows that you use to log on to websites or networks.
FinnishSelaushistoria, väliaikaiset Internet-tiedostot, evästeet, lomaketiedot ja tallennetut salasanat
Browser history, temporary Internet files, cookies, form data, and stored passwords
FinnishVoit valita, milloin automaattista täydennystä käytetään ja miten se tallentaa salasanat.
You can choose when AutoComplete is used and how it saves passwords.
FinnishVahvat salasanat ja tunnuslauseet sisältävät merkkejä kustakin seuraavasta neljästä ryhmästä:
Strong passwords and passphrases contain characters from each of the following four categories:
FinnishValitse Sovelluksen salasanat -kohdasta Luo uusi sovelluksen salasana.
Under App passwords, tap or click Create a new app password.
Finnishkäyttäjätilejä, joihin kuuluvat salasanat ja omat asetukset
User accounts, which include passwords and personalized settings.
FinnishSamoin kaikki kirjoittamasi salasanat ja niin edelleen.
So you're sitting on your computer and you're doing Google searches.
FinnishValitse Lomakkeiden käyttäjätunnukset ja salasanat -valintaruutu.
Select the User names and passwords on forms check box.
FinnishLisätietoja kirjautumisesta tiettyyn laitteeseen on ohjeaiheessa Sovelluksen salasanat ja kaksivaiheinen tarkistaminen.
For more info about signing in to specific devices, see App passwords and two-step verification.
FinnishUusille käyttäjätileille luodaan tilapäiset salasanat.
FinnishVoit poistaa kaikki automaattisen täydennyksen tallentamat tiedot, kuten käyttäjänimet ja salasanat, seuraavasti:
If you want to delete all the info—including user names and passwords—that AutoComplete's saved, do this:
FinnishVoit poistaa väliaikaiset Internet-tiedostot, evästeet, selaushistoriasi, tallennetut lomakemerkinnät ja salasanat.
You can delete temporary Internet files, cookies, your web browsing history, stored form entries, and stored passwords.
FinnishSelattaessa kerätyt verkkosivuhistoriatiedot, tallennetut salasanat, väliaikaiset tiedostot ja evästeet tyhjennetään.
This clears webpage history, any saved passwords, temporary files, and cookies that have been collected as you browse.
FinnishKäyttäessäsi InPrivate-selausta esimerkiksi salasanat, hakuhistoria ja sivuhistoria poistetaan, kun suljet välilehden.
When you use InPrivate Browsing, info like passwords, search history, and page history is deleted once you close the tab.
FinnishTunnuslauseet ovat lisäturvan vuoksi yleensä pidempiä kuin salasanat, ja ne voivat sisältää useita sanoja, joista muodostuu lause.
Passphrases are typically longer than passwords, for added security, and contain multiple words that create a phrase.
FinnishSalasanat vanhenevat 90 päivän kuluttua.
FinnishAutomaattinen täydennys tallentaa salasanat ja muut verkkolomakkeiden kenttiin usein kirjoittamasi tiedot, kuten nimesi ja osoitteesi.
AutoComplete stores passwords and other info that you frequently type into web form fields, such as your name and address.
FinnishValitse WWW-osoitteet, Lomakkeet, Lomakkeiden käyttäjätunnukset ja salasanat ja Näytä salasanojen tallentamista koskeva kehote -valintaruudut.
Select or clear the Web addresses, Forms, User names and passwords on forms, and Prompt me to save passwords check boxes.