"salakuljetus" - Englanninkielinen käännös

FI

"salakuljetus" englanniksi

FI

salakuljetus {substantiivi}

volume_up
salakuljetus
Salakuljetus siis lisääntyy eikä vähene, kuten komissiosta väitetään.
In other words, smuggling will increase, not decrease, as the Commission maintains.
Kuten hän sanoi, savukkeiden salakuljetus on hyvin tuottoisaa liiketoimintaa.
As he said, tobacco smuggling is a very lucrative business.
Valtion rautatiet on saatava uudelleen käyttöön, ja salakuljetus on kitkettävä.
The railways must be made serviceable again, and smuggling must be combated.

Esimerkkejä "salakuljetus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishValtion rautatiet on saatava uudelleen käyttöön, ja salakuljetus on kitkettävä.
The railways must be made serviceable again, and smuggling must be combated.
FinnishMyös nuorten naisten salakuljetus on kannattavaa, mutta riskit ovat pieniä.
The smuggling of young women is also highly profitable, but the risks are small.
FinnishTällä hetkellä huumeiden salakuljetus on kannattavaa, mutta siihen liittyy myös riskejä.
As things appear today, it is very profitable to smuggle drugs, but it is also risky.
FinnishSalakuljetus siis lisääntyy eikä vähene, kuten komissiosta väitetään.
In other words, smuggling will increase, not decrease, as the Commission maintains.
FinnishUsein siihen liittyy myös ihmisten hyväksikäyttö ja salakuljetus.
It is very often synonymous with the exploitation and trafficking of human beings.
FinnishTarkoitan Transnuclearin tapausta, johon liittyi huomattava ydinjätteiden salakuljetus.
I am thinking of the Transnuklear affair and the scam over the smuggling of nuclear waste.
FinnishSyntyy musta pörssi, salakuljetus kukoistaa ja lintujen hinnat nousevat.
The black market will take off, smuggling will flourish and the prices of birds will rise.
FinnishLaiton maahanmuutto ja ihmisten salakuljetus eivät sisälly näihin lukuihin.
These figures do not take account of either illegal immigration or the smuggling of human beings.
FinnishToinen tehtävä voisi olla yritys estää aseiden salakuljetus Kosovon vapautusarmeijalle.
Another task could be to try to prevent the smuggling of weapons to the Kosovo Liberation Army.
FinnishKuten hän sanoi, savukkeiden salakuljetus on hyvin tuottoisaa liiketoimintaa.
As he said, tobacco smuggling is a very lucrative business.
FinnishVuonna 1996 Europolin huumeyksikkö EDU: n toimeksianto ulotettiin kattamaan myös ihmisten salakuljetus.
In 1996, the EDU's mandate was extended to include the smuggling of human beings.
FinnishKäynnin tarkoituksena oli päästä yhteisymmärrykseen siitä, miten savukkeiden salakuljetus voitaisiin estää.
The purpose of his visit was to reach an accord on how to stop cigarette smuggling.
FinnishKiellettyjen aineiden salakuljetus on entistä helpompaa.
It is easier than before to smuggle illicit substances across borders.
Finnish1990-luvun aikana olemme voineet huomata, kuinka ihmisten salakuljetus on saanut yhä huolestuttavampia piirteitä.
The nineties saw the advent of increasingly worrying forms of human smuggling.
FinnishMaahanmuuttajien salakuljetus on uudenlainen orjuuden muoto.
Illegal trafficking in immigrants is a new kind of slavery.
FinnishTietojamme siitä, miten salakuljetus tapahtuu ja mitä menetelmiä siinä käytetään, pitäisi myös parantaa.
Our knowledge of smuggling tactics and methods, as well as the routes used, also needs to be improved.
FinnishOngelma on suuri Lontoossa, jonka aluetta edustan, sillä siellä ekstaasin salakuljetus on erittäin yleistä.
This is a major problem for London, the area I represent, where there is a lot of Ecstasy smuggling.
FinnishVaikka tupakan salakuljetus on ollut ajankohtainen ongelma pitkään, edistymme asiassa monin tavoin.
Although cigarette smuggling has been an issue for a very long time, we are making progress on all kinds of fronts.
FinnishEsimerkiksi vuonna 1996 savukkeiden salakuljetus, pääasiassa passitusmenettelyssä, oli kokonaisarvoltaan 800 miljoonaa ecua.
In 1996, for instance, cigarette smuggling, mainly in the transit regime, totalled ECU 800 m.
FinnishMaassa rehottava ja laajalle levinnyt korruptio sekä aseiden ja huumeiden salakuljetus kylvävät levottomuutta alueella.
The rampant, widespread corruption and the smuggling of weapons and drugs sow unrest in the region.