"salailu" - Englanninkielinen käännös

FI

"salailu" englanniksi

FI

salailu {substantiivi}

volume_up
Tällainen salailu ja liikesalaisuuksien oletettu suojelu loppuu tässä ja nyt.
This secrecy and the supposed protection of corporate interests will be stopped here and now.
Häpeää kasvattaa kolme asiaa: salailu, hiljaisuus ja tuomitseminen.
If you put shame in a Petri dish, it needs three things to grow exponentially: secrecy, silence and judgment.
That is when secrecy and cover-up begin.

Esimerkkejä "salailu"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSalailu johtuu siitä, että kuluttajien ei haluta tietävän säteilytyksestä.
This has been carried out because they do not want consumers to know about it.
FinnishTällainen salailu ja liikesalaisuuksien oletettu suojelu loppuu tässä ja nyt.
This secrecy and the supposed protection of corporate interests will be stopped here and now.
FinnishJäsenten kulujen maksamiseen liittyvä salailu on antanut paljon aihetta arvosteluun.
Because of the covert way in which we MEPs are paid expenses, we have left ourselves wide open to criticism.
FinnishKomission strategiana petosten torjunnassa ei saa olla salailu, naamiointi ja harhautukset.
Cover-ups, camouflage and deceit should not form the Commission's strategy for the fight against fraud.
FinnishTähän ovat tosin syynä juuri salailu ja salailun aiheuttama epävarmuus.
However, the reason for this is precisely the secretiveness and the uncertainty that this secretiveness creates.
FinnishHäpeää kasvattaa kolme asiaa: salailu, hiljaisuus ja tuomitseminen.
If you put shame in a Petri dish, it needs three things to grow exponentially: secrecy, silence and judgment.
FinnishYleisön sulkeminen kokousten ulkopuolelle ja salailu eivät lisää lainkaan Euroopan unionin uskottavuutta.
The exclusion of the public and the secrecy do not increase at all the credibility of the European Union.
FinnishVaarojen salailu ei tarkoita sitä, ettei niitä olisi, eikä varsinkaan niiden että ne oltaisiin torjuttu.
The whitewashing of dangers does not mean that they are non-existent, much less that they have been averted.
FinnishPerinteinen salailu nostaa taas päätään yleisön turvallisuuteen, puolustukseen ja armeijaan liittyvissä asioissa.
However, traditional secrecy strikes again in the case of public security, defence and military matters.
FinnishTämä salailu ja avoimuuden puute aiheutti huomattavaa vahinkoa kansalaisillemme, jotka eivät tietäneet, mitä odottaa.
This secrecy, this lack of transparency, caused serious prejudice to our citizens who did not know what to expect.
FinnishKomission on taattava meille, että tämä salailu ja vaikutusvaltaisten järjestöjen etuuskohtelu takaoven kautta loppuu.
We need a guarantee from the Commission that this secrecy and backdoor dealing with powerful organisations will cease.
FinnishNäin ollen pankille aikanaan annettu vastuuton riippumattomuus ja innostunut salailu eivät ole enää tätä päivää.
Consequently, the degree of unaccountability hitherto granted to the Bank and its jealously guarded secrecy are no longer acceptable.
FinnishSiitä alkoi salailu ja peittely.
FinnishLuonnollinen varovaisuus ja pidättyvyys neuvottelujen osalta on eri asia kuin asioiden salailu niiltä, joilla on kaikki pelissä.
Natural discretion and reserve is one thing but secretiveness towards those who have everything to lose is another thing altogether.
FinnishToinen kohtani on salailu.
FinnishTämä merkitsee sitä, että sokeat sopimukset samoin kuin salailu ja avoimuuden puute, on pysäytettävä Euroopan parlamentin ovella.
That means that blind agreements, as well as the secretiveness and the lack of transparency, must stop at the doors of the European Parliament.
FinnishPerusperiaatteena on, että avoimuus on sääntö ja salailu poikkeus.
There is, however, still something to reflect upon in this context, namely the basic principle that it is openness that is the rule and secrecy that is the exception.
FinnishEnsimmäinen on komission arvoituksellista epävirallista asiakirjaa ympäröivä salailu, ja siksi odotamme innokkaasti komission selityksiä.
The first is the secrecy surrounding the Commission's mysterious 'non-document', and that is why we are eagerly awaiting the Commission's explanations.
FinnishKauppiaat vievät heidän tulonsa, he eivät pysty puhumaan vieraan maan kieltä ja aiheeseen liittyvät pelot ja salailu lannistavat heidän vastarintansa.
Their earnings are taken by traffickers, they are unable to speak the language and they are oppressed by the fear and the secrecy that surrounds this issue.
FinnishSalailu oli päivän sana, ja tavallisilta ihmisiltä nyt ainakaan ei kukaan harkinnut kysyvänsä neuvoa.
The art was to steer a course between friend and foe; secretiveness was the order of the day, and in any case there were no ordinary people involved to consider asking for advice.