"salailla" - Englanninkielinen käännös

FI

"salailla" englanniksi

FI

salailla [salailen|salaillut] {verbi}

volume_up
salailla sitä, että vapauttaminen vaikutti kielteisesti työllisyyteen ja työoloihin.
to hide the fact that liberalisation had a negative impact on employment and working conditions.
Katson myös, että Euroopan parlamentin ei tarvitse salailla mitään.
We all agree on the objective - transparency is important, and I also think that we, as the European Parliament, have no need to hide.
En aio salailla komission velvollisuuksia, joita sillä on, kuten parlamentilla ja neuvostollakin, ja tietenkin jäsenvaltioilla.
I am not going to hide the Commission's responsibilities, which it does have, as do Parliament and the Council, and of course the Member States.

Esimerkkejä "salailla"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAsiat eivät näytä olevan euroalueella hyvin, ei yritetä salailla sitä.
Things are not looking good for the euro area, let us make no bones about it.
Finnishsalailla sitä, että vapauttaminen vaikutti kielteisesti työllisyyteen ja työoloihin.
to hide the fact that liberalisation had a negative impact on employment and working conditions.
FinnishLain soveltamisessa ja tulkitsemisessa ei saa salailla mitään.
There can be no policy of secrecy in applying and interpreting the law.
FinnishTätä näkökulmaa ei pidä salailla tai teeskennellä, että ongelmaa ei enää ole tietyissä arabimaissa.
We must not conceal that aspect or pretend the problem no longer exists in certain Arab countries.
FinnishKun ongelmia ilmaantuu - ja niitä ilmaantuu aina - EKP:n ei pitäisi peitellä ja salailla niitä.
When problems occur, and they always will, it should not be the job of the ECB to paper over the cracks and pull down the shutters.
FinnishEmme saa salailla tätä asiaa.
FinnishLisäksi Ranskan viranomaiset eivät yritäkään salailla politiikkaansa, väittäen haluavansa suojella ja ylläpitää Ranskan etua.
What is more, the French authorities make no secret of the policy, claiming that they want to protect and maintain France's interests.
FinnishSen sijaan tämä takaa sen, ettei mitään salailla.
You know very well that this is not a guarantee that no fraud will ever occur but it is a guarantee that nothing will be hushed up.
FinnishKatson myös, että Euroopan parlamentin ei tarvitse salailla mitään.
We all agree on the objective - transparency is important, and I also think that we, as the European Parliament, have no need to hide.
FinnishEn aio salailla komission velvollisuuksia, joita sillä on, kuten parlamentilla ja neuvostollakin, ja tietenkin jäsenvaltioilla.
I am not going to hide the Commission's responsibilities, which it does have, as do Parliament and the Council, and of course the Member States.
FinnishFujimori ei yritä salailla vastustavansa parlamentaarista demokratiaa, ja hän hallitsi maata piittaamatta äänestäjäkunnan toivomuksista.
Mr Fujimori himself makes no secret of his opposition to parliamentary democracy and ruled with disregard for the wishes of the electorate.
FinnishParlamentti menettää suuren osan uskottavuuttaan, jos se aikoo ottaa tavakseen salailla erittäin radioaktiiviseen jätteeseen liittyviä asioita.
Our Parliament would lose a great deal of credibility if it were to make obscurantism the rule where highly radioactive waste is concerned.
FinnishLisäksi puolustamme ajatusta jakamattomasta poliittisesta yhteisöstä, jossa tiettyyn ryhmään kuulumista ei salailla, mutta jossa niihin "otetaan etäisyyttä".
Furthermore, we support the idea of an indivisible political community, within which ethnic origin is not eclipsed but regarded as being of secondary importance.
FinnishEn ole ainoa, joka on tätä mieltä: johdon lukuisat kommellukset ja vakavat tekniset puutteet ovat yleisesti tiedossa, vaikka niitä onkin yritetty salailla.
This is not just my view: the litany of management blunders and serious technical defects is a matter of public record, which has been exposed, despite efforts to keep it secret.