"sadevesi" - Englanninkielinen käännös

FI

"sadevesi" englanniksi

FI

sadevesi {substantiivi}

volume_up
sadevesi
Toinen tärkeä huomio näistä hiekkakumpareista on se, että sataessa sadevesi imeytyy maaperään.
Another important point of these sand banks is that when it rains, the rainwater soaks down into the soil.
Uusi vettä koskeva lähestymistapa perustuu periaatteeseen, että sadevesi on tärkeää elämälle.
The new approach for water is based on the principle that rainwater is the key to life.
Tämä on todellinen syy siihen, miksi Eurooppa kuivuu, sillä sadevesi kaikissa muodoissaan on kaikkien vesivarojen lähde mantereella.
This is the real reason why the European continent is drying out because rainwater, in all its forms, is the source of all water resources on the continents.

Esimerkkejä "sadevesi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSadevesi on otettava talteen ja sen valumista pohjavesiin on helpotettava.
Rain water should be examined, collected and its drainage towards ground water facilitated.
FinnishUusi vettä koskeva lähestymistapa perustuu periaatteeseen, että sadevesi on tärkeää elämälle.
The new approach for water is based on the principle that rainwater is the key to life.
FinnishSadevesi pitää yllä elämää ja mahdollistaa hedelmien kypsymisen.
From outside comes water and support to sustain life and create new fruit.
FinnishToinen tärkeä huomio näistä hiekkakumpareista on se, että sataessa sadevesi imeytyy maaperään.
Another important point of these sand banks is that when it rains, the rainwater soaks down into the soil.
FinnishTämä on todellinen syy siihen, miksi Eurooppa kuivuu, sillä sadevesi kaikissa muodoissaan on kaikkien vesivarojen lähde mantereella.
This is the real reason why the European continent is drying out because rainwater, in all its forms, is the source of all water resources on the continents.
FinnishEsimerkiksi katolle kerääntyvä sadevesi kerätään automaattisesti talteen ja kierrätetään wc-pönttöjen huuhteluun ja saniteettitilojen puhtaanapitoon.
For instance, the rain water on the site will be automatically collected and recycled for flushing and for maintenance in hygiene facilities.
FinnishHyvin usein tällaiset hankkeet yhdistetään hankkeisiin, joihin voi jätevesi- ja sadevesi-infrastruktuurin lisäksi kuulua myös vesihuoltoinfrastruktuuria.
Very often, such projects are combined projects which, apart from waste-water- and rainwater-related infrastructure, may also include water supply infrastructure.
FinnishKaupunkisuunnittelupolitiikkamme on vienyt maasta mineraalit, pilannut sen, ja nyt kansalaisemme ihmettelevät valtavia tulvia, jotka johtuvat siitä, ettei sadevesi enää imeydy maahan.
Our urban planning policies have mineralised the soil, degraded it, and our fellow citizens are now surprised when they experience catastrophic flooding because the soil no longer absorbs the rain.