"sabotoida" - Englanninkielinen käännös

FI

"sabotoida" englanniksi

FI

sabotoida [sabotoin|sabotoinut] {verbi}

volume_up
sabotoida (myös: kariuttaa)
Me emme voi sabotoida omaa politiikkaamme kieltämälle arvomme.
We cannot sabotage our own policy by renouncing our values.
Tällöin emme voi tietenkään koskaan sallia, että pahojen voimien annetaan sabotoida tätä.
If this is the case, we could never accept the view that evil forces should sabotage this cooperation.
Emme saa antaa agitaattorien sabotoida neuvotteluja, ennen kuin ne ovat edes kunnolla päässeet käyntiin.
We must not allow agitators to sabotage the negotiations before they have got well and truly underway.
Tämä on varma tapa sabotoida Turkin uudistuksia horjuttamalla kansan niille antamaa tukea ja tarjoamalla Turkin euroskeptikoille tehokas ase Turkin tuleviin vaaleihin.
That is a sure-fire way of sabotaging reforms in Turkey by undermining public support for them and by equipping Turkish eurosceptics with a powerful weapon for the forthcoming elections in Turkey.

Esimerkkejä "sabotoida"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTällöin emme voi tietenkään koskaan sallia, että pahojen voimien annetaan sabotoida tätä.
If this is the case, we could never accept the view that evil forces should sabotage this cooperation.
FinnishMe emme voi sabotoida omaa politiikkaamme kieltämälle arvomme.
We cannot sabotage our own policy by renouncing our values.
FinnishEmme saa antaa agitaattorien sabotoida neuvotteluja, ennen kuin ne ovat edes kunnolla päässeet käyntiin.
We must not allow agitators to sabotage the negotiations before they have got well and truly underway.
FinnishEi ole mitään järkeä, että passit ovat hyvin turvallisia, jos tätä turvallisuutta voidaan sabotoida myöntämisprosessin aikana.
It makes no sense for us to have passports that are very secure if this security might be sabotaged during the issuing process.
FinnishMeidän on myös sanottava selvästi, että pidämme tätä hanketta niin tärkeänä, ettemme aio antaa minkään yksittäisen valtion sabotoida neuvotteluja.
We also must be clear that this project is so important that we are not prepared to let any one country sabotage the whole negotiations.
FinnishEli aiommeko perustaa perusoikeusviraston, jonka Euroopan parlamentti on jo hyväksynyt, vai aiommeko sen sijaan sabotoida sen perustamista?
That is, are we going to create the Fundamental Rights Agency, which has already been adopted by the European Parliament, or are we going to sabotage it instead?
FinnishEuroopan unionin on voitava käyttää vaikutusvaltaansa kaikkiin Bosnia ja Hertsegovinan poliittisiin voimiin, jotka yrittävät sabotoida prosessia.
The European Union must be capable of bringing its influence to bear on any political forces in Bosnia and Herzegovina which are seeking to sabotage this process.
FinnishMinun mielestäni ne, jotka ovat masinoineet tämän keskustelun, yrittävät tarkoituksellisesti sabotoida suuren osan EU:n ja Tunisian suhteissa viime vuosina saavutetusta edistyksestä.
In my view, those who have engineered this debate are making a deliberate effort to sabotage much of the progress in EU-Tunisia relations in recent years.
FinnishTämä siitäkin huolimatta, että eräät - eivät suinkaan kaikki - ydinvoiman vastustajat yrittävät edesvastuuttomasti sabotoida kuljetuksia esimerkiksi irrottamalla rautatiekiskoja.
This is so despite the fact that certain, though by no means all, opponents of nuclear power try, irresponsibly, to sabotage the transport operation, for example, by loosening rails.
FinnishEi riitä, koska koulutukseen ja kulttuuriin liittyy muitakin aloja, jotka voivat osoittautuvat todellisiksi Troijan hevosiksi ja sabotoida toimintanne kulttuurin ja koulutuksen vaalimiseksi.
No, for we can identify sectors related to education and culture which could prove to be veritable Trojan horses and sabotage our efforts to preserve education and culture.
FinnishTämä on varma tapa sabotoida Turkin uudistuksia horjuttamalla kansan niille antamaa tukea ja tarjoamalla Turkin euroskeptikoille tehokas ase Turkin tuleviin vaaleihin.
That is a sure-fire way of sabotaging reforms in Turkey by undermining public support for them and by equipping Turkish eurosceptics with a powerful weapon for the forthcoming elections in Turkey.