"saavutettavissa oleva" - Englanninkielinen käännös

FI

"saavutettavissa oleva" englanniksi

FI

saavutettavissa oleva {adjektiivi}

volume_up
saavutettavissa oleva (myös: saavutettava)
Unionin työttömyysprosentti on 8 prosenttia, ja täystyöllisyys on saavutettavissa oleva tavoite.
The Union has an unemployment rate of 8% and the target of full employment is attainable.
Neuvosto on ilmaissut halukkuutensa osallistua pohdintaan, mikäli tulos on myönteinen ja saavutettavissa oleva.
The Council has stated that it would be willing to help think things through, if the result is positive and attainable.
Meidän tarvitsee vain katsoa joissakin jäsenvaltioissa tapahtunutta edistystä, Alankomaat mukaan lukien, huomatakaksemme, että tämä on täysin saavutettavissa oleva prosenttiyksikkö.
We only have to look at the progress in some Member States, including the Netherlands, to see that this is a perfectly attainable percentage.
saavutettavissa oleva
saavutettavissa oleva

Esimerkkejä "saavutettavissa oleva"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMielestämme tämä tavoite on kunnianhimoinen mutta kuitenkin saavutettavissa oleva.
We believe that this course of action is ambitious, yet achievable.
Finnish   – Postialan vapauttaminen vuoteen 2009 mennessä on todellinen ja saavutettavissa oleva tavoite.
   The goal of liberalising the postal sector by 2009 is real and achievable.
FinnishParas saavutettavissa oleva tulos on silloin kompromissi, johon kukaan ei oikeastaan ole tyytyväinen.
The most achievable result is then a compromise which, in fact, satisfies nobody.
FinnishUnionin työttömyysprosentti on 8 prosenttia, ja täystyöllisyys on saavutettavissa oleva tavoite.
The Union has an unemployment rate of 8% and the target of full employment is attainable.
FinnishTämä on ehdottomasti saavutettavissa oleva tavoite.
FinnishNeuvosto on ilmaissut halukkuutensa osallistua pohdintaan, mikäli tulos on myönteinen ja saavutettavissa oleva.
The Council has stated that it would be willing to help think things through, if the result is positive and attainable.
FinnishMyöskään puheenjohtajavaltio Suomen kesäkuinen päätös ei ollut paras mahdollinen saavutettavissa oleva.
Mind you, even the Resolution of the Finnish Council Presidency in June was not the best result that could have been done achieved.
FinnishKuten saksalainen sanonta kuuluu, Politik ist die Kunst des Erreichbaren, eli politiikka on taitoa saavuttaa saavutettavissa oleva.
As the German saying goes, Politik ist die Kunst des Erreichbaren, or politics is the art of the possible.
FinnishHän ei korostanut, että käsiteltävänä oleva yhteinen kanta on varmasti paras mahdollinen nyt saavutettavissa oleva.
She did not emphasise the fact that the present common position probably represents the maximum which is possible at the present time.
FinnishHaluaisin korostaa yleistä hyväksyntää sille, että täystyöllisyys on saavutettavissa oleva tavoite seuraavan vuosikymmenen aikana.
I should like to stress the general acceptance of the feasibility of the objective of achieving full employment within the next decade.
FinnishKun vaikeasti saavutettavissa oleva tasapaino on vihdoin löytynyt, Euroopan unioni esittää äkkiarvaamatta idean, jota satumme pitämään parhaana.
When finally a difficult balance is struck, the European Union suddenly comes storming in with an idea that we happen to think is the best.
FinnishTarkistuksen perusteluna mietinnössä korostetaan myös tilannetta ehdokasvaltioissa, joille vähimmäisverotason pitäisi olla saavutettavissa oleva tavoite.
To justify the amendment, the report also points to the situation of candidate countries, for which the minimum duty level should be an achievable objective.
FinnishMeidän tarvitsee vain katsoa joissakin jäsenvaltioissa tapahtunutta edistystä, Alankomaat mukaan lukien, huomatakaksemme, että tämä on täysin saavutettavissa oleva prosenttiyksikkö.
We only have to look at the progress in some Member States, including the Netherlands, to see that this is a perfectly attainable percentage.
FinnishKannassa määritellyt ensisijaiset tavoitteet ovat huomattava mutta saavutettavissa oleva haaste, joka edellyttää kaikkien Montenegron toimijoiden osallistumista ja sitoutumista.
The key priorities set out in the opinion are a significant, but achievable, challenge that requires the involvement and commitment of all actors in Montenegro.
FinnishOn kuitenkin tärkeää panna merkille, että kevyitä hyötyajoneuvoja ei voida verrata henkilöautoihin ja että ehdotus 150 grammasta CO2/km on kunnianhimoinen mutta saavutettavissa oleva tavoite.
However, it is important to note that light commercial vehicles cannot be compared with passenger cars, and that the proposal of 150 g of CO2/km is ambitious, but feasible.
FinnishTeollisuusjärjestöjen arvostelusta huolimatta neuvoston kanta on mielestäni paras juuri nyt saavutettavissa oleva kompromissi, vaikka toivonkin, että sitä voidaan tulevaisuudessa parantaa.
Despite the criticisms of industry organisations, I think that the Council's position is the best compromise available right now, even though I hope that improvements can be made in the future.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "saavutettavissa oleva" englanniksi

saavutettavissa adjektiivi
tyhjillään oleva adjektiivi
English
edellä oleva adjektiivi
English
lähellä oleva adjektiivi
English
irrallaan oleva adjektiivi
English
pään päällä oleva adjektiivi
English
ilman henkilöpapereita oleva adjektiivi
aluillaan oleva adjektiivi
English
normina oleva adjektiivi
English
meneillään oleva adjektiivi
English
yläpuolella oleva adjektiivi
English
paikallaan oleva adjektiivi
English
alla oleva adjektiivi
English
käyttämättä oleva adjektiivi
rajoilla oleva adjektiivi
English
paikoillaan oleva adjektiivi
English
vailla oleva adjektiivi
English
hampaita vailla oleva substantiivi
English
täynnä elämää oleva adjektiivi