"saavutettavissa" - Englanninkielinen käännös

FI

"saavutettavissa" englanniksi

FI

saavutettavissa {adjektiivi}

volume_up
saavutettavissa
Pitäisikö Lissabonin tavoitteista tinkiä siksi, etteivät ne ole saavutettavissa?
Should we dilute the Lisbon ambitions on grounds that they are not achievable?
Tavoitteet ovat mielestäni saavutettavissa, mutta niitä on seurattava säännöllisesti.
I believe that these targets are achievable, but they need to be regularly monitored.
Mielestämme tämä tavoite on kunnianhimoinen mutta kuitenkin saavutettavissa oleva.
We believe that this course of action is ambitious, yet achievable.
1. saatavilla ja ennen kaikkea saavutettavissa, joko ilmaisia tai kohtuuhintaisia
1. available, but above all, accessible, whether free or at an affordable cost, and
Jotta verkkosivut olisivat saavutettavissa vammaisten laitteilla, niiden täytyy olla teknisesti oikein muotoiltuja.
In order to make websites accessible to the equipment of people with disabilities, these websites need to be of a correct technical design.
Niiden on oltava helposti saavutettavissa sekä fyysisesti että sähköisesti - kuten jo todettiin - ja niiden on oltava tehokkaita ja yhteentoimivia.
They must be easily accessible, both physically and electronically - as has been said - and they must be effective and interoperable.

Esimerkkejä "saavutettavissa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishPitäisikö Lissabonin tavoitteista tinkiä siksi, etteivät ne ole saavutettavissa?
Should we dilute the Lisbon ambitions on grounds that they are not achievable?
FinnishEnsinnäkin sanottiin, että jäljellä olevien vaatimusten on oltava saavutettavissa.
First of all, it has been said that the conditions that remain must be achievable.
Finnish1. saatavilla ja ennen kaikkea saavutettavissa, joko ilmaisia tai kohtuuhintaisia
1. available, but above all, accessible, whether free or at an affordable cost, and
FinnishTänään meidän on vastattava siihen kysymykseen, onko tämä tavoite saavutettavissa.
Today, we must answer the question as to whether this goal is attainable.
FinnishTavoitteet ovat mielestäni saavutettavissa, mutta niitä on seurattava säännöllisesti.
I believe that these targets are achievable, but they need to be regularly monitored.
FinnishVuosituhannen kehitystavoitteet ovat saavutettavissa tämän väliaikaisen sopimuksen avulla.
The Millennium Development Goals will be achieved through this interim agreement.
FinnishKuinka tämä voisi olla saavutettavissa ainoastaan muutaman komission virkamiehen avulla?
How can you achieve this with just a handful of officials in the Commission?
FinnishRatkaisut ovat saavutettavissa, jos solidaarisuus ja yleisinhimillisyys saadaan liikkeelle.
The solutions are within reach if solidarity and human sympathy are mobilised.
FinnishMielestämme tämä tavoite on kunnianhimoinen mutta kuitenkin saavutettavissa oleva.
We believe that this course of action is ambitious, yet achievable.
FinnishHerää kysymys, olisiko tänä aikana ollut jo enemmän saavutettavissa tutkimuksen saralla.
One wonders whether more could have been achieved in the area of research at that time.
FinnishMolemmat tavoitteet ovat tosin saavutettavissa, vaikka Turkki ei liittyisikään Euroopan unioniin.
Yet both these goals can be achieved without Turkey joining the European Union.
FinnishMitä on saavutettavissa tällaisella vahvojen röyhkeällä suhtautumisella heikompiin?
What is achieved by the arrogance of the strong towards the weak?
Finnish17:37 Jos teemme kaiken tämän, ja me pystymme, se on saavutettavissa.
17:37 Now, look, if we do all this stuff, and we can, it's so achievable.
FinnishEn halua näin ollen luoda epärealistisia odotuksia sen suhteen, mikä on saavutettavissa.
Therefore, I do not want to create any unrealistic expectations as to what can be achieved.
FinnishKumpikin tavoite on saavutettavissa, ja aion nyt käsitellä niistä kumpaakin vuorollaan.
Both these goals are well within our grasp, and I would like to comment on each one in turn.
Finnish   – Postialan vapauttaminen vuoteen 2009 mennessä on todellinen ja saavutettavissa oleva tavoite.
   The goal of liberalising the postal sector by 2009 is real and achievable.
FinnishIhmiset haluavat parempaa elämää ja uskovat sen olevan nyt saavutettavissa.
People want a better life and now believe that it is achievable.
FinnishStrategia on kunnianhimoinen, mutta sen tavoitteiden olisi myös oltava saavutettavissa.
The strategy will be ambitious, but it should also be achievable.
FinnishTällä alalla on siis saavutettavissa merkittäviä ympäristövoittoja.
There are therefore major environmental gains to be had in this sector.
FinnishParas saavutettavissa oleva tulos on silloin kompromissi, johon kukaan ei oikeastaan ole tyytyväinen.
The most achievable result is then a compromise which, in fact, satisfies nobody.