"saattaa naurunalaiseksi" - Englanninkielinen käännös

FI

"saattaa naurunalaiseksi" englanniksi

FI

saattaa naurunalaiseksi {verbi}

volume_up
saattaa naurunalaiseksi

Esimerkkejä "saattaa naurunalaiseksi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEU on vaarassa saattaa itsensä naurunalaiseksi tällaisia asioita suunnitellessaan.
There is a danger of matters becoming rather ridiculous when the EU goes in for such things.
FinnishIhmisten on ehdittävä lentokoneisiinsa; tämä on hankalaa ja saattaa parlamentin naurunalaiseksi.
People have planes to catch; it is inconvenient; it makes a mockery of Parliament.
FinnishTämä saattaa sanan- ja kokoontumisvapauden naurunalaiseksi.
This makes a mockery of freedom of expression and the right of free assembly.
FinnishKatsokaas, Afrikka saattaa meidän oikeuskäsityksemme naurunalaiseksi.
You see, Africa makes a fool of our idea of justice.
FinnishTässä asiassa Euroopan unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka saattaa itsensä naurunalaiseksi.
In this matter the common foreign and security policy of the European Union is being exposed to ridicule.
FinnishPelkään, että Kreikka saattaa itsensä naurunalaiseksi, ja kehotan sen hallitusta pehmentämään linjaansa.
I fear that Greece risks bringing itself into ridicule and I urge the Government in Athens to soften its line.
FinnishArtikla saattaa koko lainsäädäntömme naurunalaiseksi!
That makes a complete mockery of our legislation!
FinnishArvoisa puhemies, Vietnam saattaa jälleen kerran naurunalaiseksi sekä kansainväliset sitoumuksensa että oman perustuslakinsa.
Mr President, Vietnam has once again flouted its international commitments and its own Constitution.
FinnishEmme voi kauemmin saattaa itseämme naurunalaiseksi käyttämällä varoja tavalla, joka ei missään tapauksessa ole oikein.
We cannot continue making ourselves ridiculous as a Parliament by spending funds in a way that is patently not above board.
FinnishMielestäni parlamenttimme saattaa itsensä naurunalaiseksi, jos hyväksymme tavan, jolla tämä lainsäädäntö ehdotus syntyi.
In my view, this House is making itself a laughing stock if it tolerates the way in which this legislative proposal came about.
FinnishEhdokasvaltioita kannustetaan hakemaan jäsenyyttä EU:ssa, demokratian, vapauden ja suvaitsevaisuuden tyyssijassa, mutta kolmikko Blair, Aznar ja Berlusconi saattaa koko ajatuksen naurunalaiseksi.
Accession countries are encouraged to seek EU membership as a beacon of democracy, liberty and tolerance but the Blair-Aznar-Berlusconi trio are making a mockery of that.
FinnishSen ei pitäisi saattaa itseään naurunalaiseksi ja ryhtyä jonkinlaiseksi Neuvostoliiton korkeimmaksi neuvostoksi.
I am very critical of this European Parliament in any case, but it does have to take care not to make itself a hopeless laughing stock and turn into a kind of clone of the Supreme Soviet.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "saattaa naurunalaiseksi" englanniksi

saattaa verbi
saattaa tietoon verbi
English
saattaa huonoon valoon verbi
saattaa voimaan verbi
saattaa näkyviin verbi
English
saattaa ymmälle verbi
saattaa tunnekuohun valtaan verbi
saattaa hämille verbi
English
saattaa jk. ymmälleen verbi
saattaa hämilleen verbi