"saati" - Englanninkielinen käännös

FI

"saati" englanniksi

FI

saati {konjunktio}

volume_up
Nizzan sopimus on hädin tuskin ymmärrettävissä, saati sitten selitettävissä.
The Treaty of Nice is scarcely comprehensible, let alone explainable.
No, direktiivi ei kuitenkaan koske uima-altaita saati kylpyvesiä.
Well, it is not a directive for swimming pools, let alone a directive for bath water.
Sisällöllinen keskustelu, saati sitten harkittu mielipide mietinnöstä, oli siis mahdottomuus.
An in-depth debate, let alone a wellconsidered opinion on this report, was therefore impossible.
Useimmissa paikoissa ei ole mahdollistettu edes esteetöntä perusliikkumista, saati sitten yhteiskuntaan integroitumista.
In most places even basic, unobstructed mobility has not been made possible, not to mention social integration.
Olen myös tyytyväinen siihen, että Euroopan unioni ja Kiina ovat päässeet neuvotteluratkaisuun, mutta en voi tukea EU:n saati Euroopan parlamentin linjaa tässä kysymyksessä.
I am also pleased that the European Union and China have reached a settlement, but I cannot support the policy of the European Parliament, not to mention that of the EU, in this matter.

Esimerkkejä "saati"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTodellisten tekojen aika ei kuitenkaan ole vielä päässyt vauhtiin saati edes alkanut.
The time for real action has not yet got under way, however, nor has it even begun.
FinnishParlamentin jäseniä ei päästetä komiteaan edes tarkkailijoiksi saati sitten jäseniksi.
As parliamentarians we are not even allowed as observers much less as participants.
FinnishTilanne on erittäin vaikea, eivätkä ratkaisut ole kovin selviä, saati tehokkaita.
The situation is extremely difficult and the solutions are not very visible or effective.
FinnishMeidän ei pidä luovuttaa kaikkea sitä valvontaa komissiolle saati neuvostolle.
We should not leave it all to the Commission, still less to the Council.
FinnishNizzan sopimus on hädin tuskin ymmärrettävissä, saati sitten selitettävissä.
The Treaty of Nice is scarcely comprehensible, let alone explainable.
FinnishEivätkä Valko-Venäjän lait mahdollista kokoontumisvapautta saati sananvapautta.
Furthermore, the laws of Belarus do not permit freedom of assembly, let alone freedom of speech.
FinnishHe eivät pysty markkinoimaan sitä edes omassa maassaan, saati sitten myymään sitä ulkomaille.
They cannot even market it in their own countries let alone sell it abroad.
FinnishNykykäytäntöä ei voida pitää demokraattisena, avoimena saati perusteltuna.
The current practice is not democratic, transparent or justifiable.
FinnishTällaisia kalastustuotteita ei saa missään tapauksessa pyydystää, saati panna myyntiin.
Such fisheries products must not under any circumstances be captured, let alone put on sale.
FinnishMielestäni globalisaatiosta tai tulvista on mahdoton pitää, saati sietää niitä.
In my opinion, it is impossible to like either globalisation or floods, let alone put up with them.
FinnishNo, direktiivi ei kuitenkaan koske uima-altaita saati kylpyvesiä.
Well, it is not a directive for swimming pools, let alone a directive for bath water.
FinnishOppositiopoliitikkoja ja toimittajia ei saa uhkailla ja pelotella saati vangita.
Opposition politicians and journalists must not be subjected to threats and intimidation or be imprisoned.
FinnishUuden infrastruktuurin kustannuksia, saati sitten ulkoisia kustannuksia, ei voi laskea niihin mukaan.
The costs of the new infrastructure, let alone external costs, are not to be included.
FinnishSisällöllinen keskustelu, saati sitten harkittu mielipide mietinnöstä, oli siis mahdottomuus.
An in-depth debate, let alone a wellconsidered opinion on this report, was therefore impossible.
FinnishRauhanomaisia ratkaisukeinoja ei ole edes vielä selvitetty kunnolla, saati käytetty niitä kaikkia.
Peaceful means of solving the problems have not been properly explored, let alone exhausted.
FinnishSilloin meillä ei ole varaa suhtautua uuteen tekniikkaan varovaisesti, saati vihamielisesti.
So we cannot afford to be cautious, even to the point of being hostile towards the new technologies.
FinnishSiksi rikollisia ei ole edes nimetty saati sitten tuomittu.
This is why the criminals, or the perpetrators, have not even been named, let alone convicted.
FinnishAkarissa sen paremmin kuin muuallakaan tulevaisuuteen ei suhtauduta toiveikkaasti, saati sitten innolla.
It was not hope, let alone enthusiasm for the future, that we found in Akari and elsewhere.
FinnishMehän tiedämme, että nykyään kanslioissa ei ole hankkeita, saati poliittista tahtoa mennä eteenpäin.
We know that, in the chancelleries, there is no plan and even less political will to move forward.
FinnishEn usko lainkaan siihen, että jäsenvaltiot ylläpitävät saati sitten säätävät asianmukaisia normeja.
I have no confidence at all that Member States will maintain or indeed establish adequate standards.