FI

saatavilla {adjektiivi}

volume_up
Onko köyhyydessä elävien naisten saatavilla korkealaatuisia terveydenhoitopalveluita?
Are high quality health care services accessible to women living in poverty?
Raportti on saatavilla Internetin kautta, samoin kuin Espanjan hallituksen vastaus.
The report is accessible via the Internet, as is the Spanish Government' s response.
Näiden palvelujen tulisi olla kaikkien siirtotyöläisryhmien saatavilla.
These services should be accessible to every migrant worker segment.
Some results have already been forthcoming.
Olemme saaneet monia lupauksia ja raportteja komissiosta; monia konkreettisia toimia ei kuitenkaan ole saatavilla.
We have had many promises and reports from the Commission, yet little concrete action has been forthcoming.
Tästä syystä asiassa on edistyttävä, jotta ympäristöä koskevat tilastotiedot olisivat luotettavampia ja jotta ne olisivat saatavilla.
It is therefore necessary to continue to make advances so that statistical data on the environment is increasingly reliable and forthcoming.

Esimerkkejä "saatavilla"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSamalla näiden välineiden on oltava kuitenkin edullisia ja kaikkien saatavilla.
At the same time, however, these tools must be cheap and accessible to everyone.
FinnishKymmenientuhansien uhrien pelastamiseksi saatavilla on vain vähän helikoptereita.
There are only a few helicopters available to save tens of thousands of victims.
FinnishEsimerkiksi Coreper I:n asiakirjat, joihin viittasitte, ovat saatavilla verkossa.
The COREPER I documents that you mentioned, for example, are available online.
FinnishKuka tahansa voi luoda seurantasuojausluettelon, ja niitä on saatavilla verkosta.
Anyone can create a Tracking Protection List, and they'll be available online.
FinnishKaikkea tarvittavaa tietoa ei yksinkertaisesti ole saatavilla näin lyhyessä ajassa.
Within this framework, all the data and information needed simply do not exist.
FinnishKysymys kuuluu: milloin arvioitte uuden Schengen-käsikirjan olevan saatavilla?
The question is this: when do you think the new Schengen manual will be available?
FinnishXbox-pelit-sovellus ja Xbox SmartGlass eivät ehkä ole saatavilla kaikilla alueilla.
The Xbox Games app and Xbox SmartGlass app might not be available in all regions.
FinnishEli jos tekstit ovat saatavilla huomisaamuna, äänestys toimitetaan keskiviikkona.
So, if the texts are indeed available tomorrow morning, we shall vote on Wednesday.
FinnishLykkääminenhän johtuu siitä, että Veilin selonteko on saatavilla vain ranskaksi.
Of course, the delay arose because the High Level Panel's report was only in French.
FinnishTarkistukset sisältävä teksti olisi tällöin saatavilla huomenaamulla klo 9.00.
The text of the amendments would therefore be available tomorrow morning at 9 a.m.
FinnishTämän mahdollisuuden pitäisi olla saatavilla myös seuraavissa rahoitusnäkymissä.
This opportunity should also be available in the next financial perspective.
Finnish1. saatavilla ja ennen kaikkea saavutettavissa, joko ilmaisia tai kohtuuhintaisia
1. available, but above all, accessible, whether free or at an affordable cost, and
FinnishLuulen kuitenkin, että se heijastelee myös huolta saatavilla olevista varoista.
But I also think that it reflects a concern about the resources that are available.
FinnishMillaisia palveluja ja takuita on saatavilla? Entä miten riidat ratkaistaan?
What is available in terms of service, warranties and the resolution of disputes?
FinnishWindows Media Player on saatavilla Windows- ja Windows Phone -käyttöjärjestelmille.
Windows Media Player is available for Windows and Windows Phone operating systems.
FinnishKun huumeet olisi tuotu markkinoille halvalla, ne olisivat kaikkien saatavilla.
Once they were placed on the market cheaply they would be available to all.
FinnishSivu on tällä hetkellä saatavilla englanniksi ja valitsemasi maan kielellä.
The Bulgarian educational system falls within the continental European tradition.
FinnishSen pitäisi olla saatavilla pyynnöstä, mutta sitä ei pitäisi aktiivisesti jakaa.
It should be available on request but should not be actively disseminated.
FinnishArvoisa puhemies, jäsen Schierhuber kysyi, milloin ehdotukset ovat saatavilla.
   . Mr President, Mrs Schierhuber asked when the proposals may be expected.
FinnishNämä vaihtoehtoiset raaka-materiaalit eivät ole käsittääkseni valmiiksi saatavilla.
I appreciate that these alternative raw materials are not readily available.