"saastunut" - Englanninkielinen käännös

FI

"saastunut" englanniksi

FI

saastunut {adjektiivi}

volume_up
saastunut
Allergioiden syynä ovat kemikaaleja sisältävät ruoat ja saastunut ympäristö.
Foods containing chemicals and the polluted environment are to blame for allergies.
Ympäristömme on saastunut, mikä vaikuttaa negatiivisesti ihmisten terveyteen.
We have a polluted environment, which has a negative impact on human health.
Aihe: Saastunut maaperä Hyvin saastunut vanha teollinen maaperä muodostaa nykypäivänä vaikean ongelman.
Subject: Polluted land Heavily polluted, former industrial land has created a number of severe problems.
saastunut (myös: turmeltunut, pilaantunut)

Esimerkkejä "saastunut"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSuunnilleen Ison-Britannian kokoinen alue on pysyvästi saastunut ja asuinkelvoton.
An area about the size of Britain is permanently contaminated and uninhabitable.
FinnishRába-joen ylittäessä Unkarin rajan se on jo täysin saastunut ja vaahtoaa.
The Rába crosses the Hungarian border already filled with polluted, foamy water.
FinnishYmpäristömme on saastunut, mikä vaikuttaa negatiivisesti ihmisten terveyteen.
We have a polluted environment, which has a negative impact on human health.
FinnishAllergioiden syynä ovat kemikaaleja sisältävät ruoat ja saastunut ympäristö.
Foods containing chemicals and the polluted environment are to blame for allergies.
FinnishNiistä tietty osuus, noin 15 prosenttia, on saastunut lopullisesti.
A proportion of these, perhaps 15%, have definitely been contaminated.
FinnishItämeri on matala, ja se on kaikista Atlanttiin yhteydessä olevista Euroopan meristä pahiten saastunut.
The Baltic waters are shallow and the worst polluted among all of Europe's Atlantic seas.
FinnishIlman laadun mittaukset kertoisivat meille, että ilma on tällaisina päivinä vakavasti saastunut.
Measurements of air quality in the city tell us that the air is seriously polluted on days like this.
FinnishSaastunut teollinen maaperä on suuri ongelma Euroopassa.
(SV) The pollution of industrial land is a big problem in Europe.
FinnishEi ole merkitystä sillä, mikä meri on saastunut: Yhdysvalloissa, Euroopassa tai jossain muualla sijaitseva meri.
It does not matter which sea has been polluted; an American, European or any other sea.
FinnishAihe: Saastunut maaperä Hyvin saastunut vanha teollinen maaperä muodostaa nykypäivänä vaikean ongelman.
Subject: Polluted land Heavily polluted, former industrial land has created a number of severe problems.
FinnishEU:ssa on lukuisia paikkoja, joissa maaperä on saastunut tai muuten vahingoittunut esimerkiksi eroosion vaikutuksesta.
There are a great many places in Europe with soil pollution or other soil problems such as erosion.
FinnishIlma on kaupungeissamme saastunut ja epäterveellinen.
FinnishHalusin mennä uimaan, mutta minun piti heti palata takaisin, koska meri oli hyvin saastunut ja täynnä tervaa.
I wanted to go swimming but I had to come home straight away because the sea was very polluted and full of tar.
FinnishNyt yli 300 miljoonaa litraa vettä on saastunut, ja puhdistusoperaatio vaatii valtavia investointeja.
Now, more than 300 million litres of water have been polluted, and the clearing operation will require huge investments.
FinnishVoimme nähdä, että pohjavesi on saastunut kemikaaleista, jotka ovat läpäisseet tämän hydraulisen murtumisen.
We can see that the groundwater has been contaminated by the chemicals that have permeated this hydraulic fracturing.
FinnishVoit mahdollisesti luoda tämän levyn tietokoneella, joka ei ole saastunut (esimerkiksi tuttavan tietokoneella).
It might be possible for you to create this disc on a computer that is not infected (for example, on a friend's computer).
FinnishHe näkevät kauniin planeetan, joka on täynnä elämää, mutta he näkevät myös, että sen ilmasto on saastunut ja lämpenee jatkuvasti.
They see a beautiful planet, teeming with life, but they see its atmosphere being polluted and warming up.
FinnishMitä oikein teet meille ligurialaisille ja genovalaisille, joilla on kyllä meri, mutta tuleeko se aina olemaan saastunut?"
So what are you doing for those of us who live in Liguria, in Genoa, and although we have the sea, it is polluted?"
FinnishSleesia on pahiten saastunut alue.
FinnishJapanista kantautuvat uutiset ovat toisinaan kauheat ja pelottavat ja osoittavat, että maa on saastunut pahasti.
The information reaching us from Japan is, at times, horrific and terrifying, and shows that serious contamination of the country has occurred.