FI

saaret {monikko}

volume_up
Maltan saariston pienemmät saaret ovat erityisen haavoittuvia.
The smaller islands of the Maltese archipelago are particularly vulnerable.
Saaret sekä luonnolliset ja taloudelliset rajoitukset aluepolitiikassa (keskustelu)
Regional policy (islands and natural and economic constraints) (debate)
Saaret sekä luonnolliset ja taloudelliset rajoitukset aluepolitiikassa (äänestys)
Regional policy (islands and natural and economic constraints) (vote)

Esimerkkejä "saaret"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEi ole mikään sattuma, että kaikki Euroopan saaret kuuluvat tavoite 1 -alueisiin.
It is not by chance that almost all European island regions are Objective 1.
FinnishItaliaan kuuluvat Sisilian, Sardinian ja Elban saaret sekä noin 70 pienempää saarta.
It includes the islands of Sicily, Sardinia, Elba and about 70 other smaller ones.
FinnishNäitä alueita ovat saaret, jotka ovat usein kaikkein syrjäisimpiä vuoristoalueita.
Those areas include islands, and they are often also ultraperipheral and mountain areas.
FinnishKäsite kattaisi vuoristoalueet, syrjäiset saaret ja harvaan asutut alueet.
These would include mountain regions, remote islands and sparsely populated regions.
FinnishSaaret sekä luonnolliset ja taloudelliset rajoitukset aluepolitiikassa (keskustelu)
Regional policy (islands and natural and economic constraints) (debate)
FinnishSaaret sekä luonnolliset ja taloudelliset rajoitukset aluepolitiikassa (äänestys)
Regional policy (islands and natural and economic constraints) (vote)
FinnishHerra de Lassus mainitsee mielellään syrjäiset alueet ja saaret.
Mr de Lassus himself mentions the case of ultra-peripheral and island regions.
FinnishSaaret eivät pysty selviämään yksin tästä suhteettomasta taakasta, eikä niiden pidäkään.
This is a disproportionate burden that the islands cannot and should not bear by themselves.
FinnishMaltan saariston pienemmät saaret ovat erityisen haavoittuvia.
The smaller islands of the Maltese archipelago are particularly vulnerable.
FinnishNämä pienet saaret ovat ehkäpä tehneet sen siksi, että ne havaitsevat vaaran paljon lähempää.
Perhaps these small islands have done so because the danger is much closer to home for them.
FinnishTyynenmeren saaret ovat kirjaimellisesti hukkumassa aaltoihin.
The Pacific islands are quite literally sinking beneath the waves.
FinnishMinulla on nyt mielessä - ollakseni nurkkakuntainen - erityisesti oman maani ylämaat ja saaret.
I have in mind here - to be parochial - particularly the Highlands and Islands in my own country.
FinnishMainitsen esimerkkinä Kanarian saaret ja siellä asuvat ihmiset.
One example is the Canary Islands and the people who live there.
FinnishOli ilo kuulla komission jäsenen Kroesin sanovan, että saaret ovat tärkeitä komissiolle.
I was also pleased to hear Commissioner Kroes state that islands are important for the European Commission.
Finnish. - (EN) Maltan saaret ovat EU:n eteläraja.
in writing. - The Maltese Islands are the Southern frontier of the EU.
FinnishTämä on osoitus siitä, kuinka tärkeitä saaret ovat, ja uskon rouva Wulf-Mathiesin panevan sen merkille.
That shows just how important the islands are, and I think Mrs Wulf-Mathies will be taking note.
FinnishChagos-saaret sijaitsevat keskellä aluetta, jonka jakavat keskenään Seychellit, Mauritius ja Madagaskar.
The Chagos Archipelago is in the middle of part of this region: Seychelles-Mauritius-Madagascar.
FinnishSuurimmat saaret ovat Fyn ja Själlanti.
Of these, 82 are inhabited, the largest being Funen (Fyn) and Zealand (Sjælland).
FinnishSaaret voivat antaa huomattava suuren panoksen.
The islands have a vast contribution to make and they can make it.
FinnishSaaret ovat alue, josta meidän pitää huolehtia, ja Amsterdamin päätökset pitää muuttaa teoiksi.
Particular attention must be paid to islands, and what was decided in Amsterdam must be translated into practical action.