"saada se" - Englanninkielinen käännös

FI

"saada se" englanniksi

FI

saada se {verbi}

volume_up
saada se
Ratkaiseva kysymys on, miten saada se toteutettua.
The important issue is how to get there.
Siellä on minun jokseenkin pilattu vahahaukkani, koska minun piti saada se ulos muotista.
There's my somewhat ruined Sculpey Falcon, because I had to get it back out of the mold.
Niinpä Puolassa ei ole kovinkaan vaikeaa laatia infrastruktuurihanketta ja saada se hyväksyttyä.
For instance, it is not very difficult to get an infrastructure project approved and running in Poland.

Esimerkkejä "saada se"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMeidän on hyvin tärkeää saada tuntea, että myös se esittää painokkaita vaatimuksia.
It is very important that we feel that there is also a push from that side too.
FinnishNe voivat olla EU:lle keino saada aikaan se liikennemuotosiirtymä, jota toivotaan.
They can be a way for Europe to achieve the modal shift that we would like to see.
FinnishTilanne on naurettava, ja tämä on rahanhaaskausta, ja se pitäisi saada loppumaan.
It is a ridiculous situation and a waste of money, and should be brought to an end.
FinnishTurkki ei kunnioita kulttuuriamme, ja se yrittää saada meidät omaksumaan omansa.
Turkey will not respect our culture, and will try to impose its own on us.
Finnish19:15 Väitetään, ettemme voi saada puhdasta energiaa, koska se on liian kallista.
19:15 And people say we can't have clean energy because it's too expensive.
FinnishTällä politiikalla ei saada välittömästi tuloksia: se on pitkäaikainen mekanismi.
This policy does not offer immediate results: it is a long-term mechanism.
FinnishAsetusta on odotettu jo kauan, ja nyt on tärkeää saada se nopeasti voimaan.
It is long overdue, and now it is important that it enter into force quickly.
FinnishMikään valtio ei voi välttää eläkeuudistusta, jos se aikoo saada taloutensa kuntoon.
No State can get away from pension reform if it wishes to put its finances in order.
FinnishTeillä on nyt vuosi aikaa saada se tekemään määrätietoisia aloitteita.
Now, you have a year in which to make it capable of adopting decisive initiatives.
FinnishTämä kysymys on saatava - tai se pitäisi saada - nopeasti pois päiväjärjestyksestä.
This issue needs, as it has needed in the past, to come off the agenda.
FinnishTavoitteena ei ole viivästyttää laajentumista vaan saada se onnistumaan.
Our objective is not to delay enlargement but to accomplish it successfully.
FinnishEuroopan unionilla voi tosiaankin olla merkitystä ja se voi saada aikaan myönteistä.
Yes, Europe can play a role and Europe can do things that are positive.
FinnishEi näytä siltä, että se voitaisiin saada aikaan lähitulevaisuudessa.
However, there are no signs that this is likely to be achieved in the near future.
FinnishSe voisi saada aikaan suuren muutoksen myös maanviljelijöiden näkökulmasta.
That could make a huge difference, also from the farmers' perspective.
FinnishTutkijoiden, opiskelijoiden ja opettajien tehtäväksi jää nyt saada se toimimaan käytännössä.
It will be up to the academics, students and teachers to really make it work.
FinnishOn valitettavaa, että vallalla on järjetön into saada se valmiiksi toukokuuhun mennessä.
It is regrettable that there is such a mad rush to finalise this by May.
FinnishArvoisat kollegat, tätä mietintöä oli vaikea saada aikaan, ja se tuli ehkä liian myöhään.
It is a report which came about with difficulty and may well be too late.
FinnishSe on onnistunut.
They were intended, as we saw it, to get negotiations going, and as such they succeeded.
FinnishSiellä on minun jokseenkin pilattu vahahaukkani, koska minun piti saada se ulos muotista.
There's my somewhat ruined Sculpey Falcon, because I had to get it back out of the mold.
FinnishMonet skeptikot sanoivat, että jos euro toteutuu, se saattaa saada surkean lopun.
Many sceptics said that if the euro happens it may end in tears.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "saada se" englanniksi

se
se pronomini
English
saada verbi