"saada ottaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"saada ottaa" englanniksi

FI

saada ottaa {verbi}

volume_up
saada ottaa (myös: voida ottaa)

Esimerkkejä "saada ottaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Finnish   Arvoisa puhemies, pyydän saada ottaa puheeksi ihmisoikeuksia koskevan asian.
   Mr President, I beg permission to raise a matter concerning human rights.
FinnishVoimme mennä rannalle tai ottaa veneemme, saada muutaman kalan ja syödä ne kotona.
We can go onto the beach or out in our boats, catch a few fish and take them home to eat.
FinnishSuositeltu (ja helpoin) tapa saada SP3 on ottaa käyttöön Automaattiset päivitykset -toiminto.
The recommended (and easiest) way to get SP3 is to turn on Automatic Updates.
FinnishEuroopan parlamentille on suuri ilo saada ottaa vastaan Portugalin tasavallan presidentti.
It is a great pleasure for the European Parliament to receive the President of the Portuguese Republic.
FinnishJos rakennepolitiikalla halutaan saada tuloksia, naiset täytyy ottaa paremmin mukaan sen toteuttamiseen.
Making structural policy work also means involving women more.
FinnishHe haluavat ymmärtää, saada tietoja, ottaa osaa ja tietää, kuinka he voivat vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa.
They need to understand, to be informed, to be involved and to know how they can influence their own destiny.
FinnishTaloutta tarkasteltaessa ei saada kuitenkaan ottaa huomioon vain taloudellisesti edullisinta tarjousta.
When account is taken of the economy, account should not, however, only be taken of the financially most advantageous tender.
FinnishNäin parlamentti voisi toivoakseni saada hyvät mahdollisuudet ottaa kantaa komission ajatteluun ja vaikuttaa siihen.
It would, I hope, give Parliament ample opportunity to provide comments and input into the Commission’s thinking.
FinnishOn tärkeää muistaa, että Euroopan unionin kansalaisilla on oikeus saada oma edustaja, joka ottaa huomioon heidän huolensa.
It is important that we remember that the people in the European Union are entitled to have proper representation in relation to their concerns.
FinnishYksi asia, joka EU:n on ratkaistava kiireesti, on Yhdysvaltojen pyyntö saada ottaa itärajallamme käyttöön toiminta-alueen ohjuspuolustusjärjestelmä.
One issue Europe must deal with urgently is the US request to establish Theatre Missile Defence facilities on our eastern border.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "saada ottaa" englanniksi

ottaa verbi
saada verbi
saada jk tauti verbi
English
saada joku tekemään verbi
English
saada etua verbi
English