"saada alkunsa" - Englanninkielinen käännös

FI

"saada alkunsa" englanniksi

FI saada alkunsa
volume_up
{verbi}

1. yleinen

saada alkunsa (myös: syntyä)
saada alkunsa (myös: ymmärtää, siittää, kuvitella, ajatella)

2. virallinen

saada alkunsa (myös: nousta, syntyä)
volume_up
to arise {v.} [vir.]
Aavikoituminen saattaa esimerkiksi voimistaa nykyistä yleistä ilmastokehitystä kohti kuivuuden lisääntymistä, tai se saattaa saada alkunsa paikallisessa ilmastossa tapahtuvista muutoksista.
For example, desertification may intensify an existing general climatic tendency towards greater dryness, or it may initially arise from a change in the local climate.

Esimerkkejä "saada alkunsa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishLisäksi rintasyöpä voi saada alkunsa raskaudenkeskeytyksen jälkikomplikaatioista.
In addition, breast cancer can be triggered by complications following abortion.
FinnishOlemme myös tietoisia uhasta, joka voisi saada alkunsa Pakistanin epävakaasta tilanteesta.
We are also aware of the threat that could emanate from the unstable situation in Pakistan.
FinnishVaara voi kuitenkin varsin hyvin saada alkunsa voimassa olevan säädöksen perusteella riittämättömästä valvonnasta.
However, risks may well result from supervision being carried out inadequately on the basis of the existing rules.
FinnishTämän olisi oltava lähtökohtana uudelle ajattelutavalle, joka voisi hyvin saada alkunsa ja jota voitaisiin jatkaa eurooppalaisen kampanjan avulla.
This has to be the starting-point for a rethink, and one might well be sparked off, and accompanied, by a European campaign.
FinnishTämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että tätä suojaa täytyisi pitää tavoitteena sinänsä, irrallisena siitä yleisestä kontekstista, josta tämän suojelun pitäisi saada alkunsa.
However, that does not mean that such protection should be seen as an objective for its own sake, in isolation from the general context in which it should apply.
FinnishVoimme kertoa kaukaisesta menneisyydestä, tulevaisuuden suunnitelmasta, keskustella ajatuksistamme keskenämme siten, että uudet ajatukset voivat saada alkunsa koko ryhmän tiedoista.
We can talk about the distant past, plan for the distant future, discuss ideas with each other, so that the ideas can grow from the accumulated wisdom of a group.
FinnishLibanonin virkoaminen voisi saada alkunsa siitä voimasta, joka oli aiemmin sen heikkous: maahan juurtuneiden, mutta toisistaan poikkeavien kulttuurien ja uskontojen rinnakkaiselo.
Lebanon's rebirth could lie in that strength which previously was its weakness: the intertwining of cultures and religions, rooted in the country but different from each other.