"ryntäys" - Englanninkielinen käännös

FI

"ryntäys" englanniksi

volume_up
ryntäys {interjektio}
EN
FI

ryntäys {interjektio}

volume_up
ryntäys (myös: syöksähdys, pinkaisu)
volume_up
dash {interjektio}

Esimerkkejä "ryntäys"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOn järkyttävää huomata kova ryntäys kohti Euroopan unionin militarisointia.
It is disturbing to note the major rush towards the militarisation of the European Union.
FinnishSamaan aikaan kun olemme huolissamme, arktiselle alueelle on alkanut ryntäys öljy- ja kaasuvarojen perässä.
While we are concerned about the situation, at the same time, an oil and gas rush has started in the Arctic.
FinnishNyt tarvitaan siis ”Viel', ystävät, viel' yksi ryntäys” tämän perustuslakisodan viimeisessä taistelussa.
So it is 'Once more unto the breach, dear friends, once more', for what should be the final battle in this constitutional war.
FinnishTämä tiedon massiivinen ryntäys yhteiskuntaamme muokkaa perusteellisesti tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien käsitettä.
Indeed, this massive irruption of information into our society is radically modifying the concept of author's rights and related rights.
FinnishRyntäys biopolttoaineiden käyttöön vie niin paljon maata maataloustuotannosta, että jotkut asiantuntijat ennustavat nyt välitöntä maailmanlaajuista nälänhätää.
The rush to biofuels is taking so much land out of agricultural production that some experts are now predicting imminent global famine.