FI

rynnätä [ryntään|rynnännyt] {verbi}

volume_up
We should not rush to judgement here.
Meidän ei myöskään pitäisi rynnätä tuomitsemaan ja säätämään sääntelystä ja antamaan lainsäädäntöä markkinoiden osalta koko Euroopassa.
Nor should we rush to judgement to impose regulation and legislation in respect of markets as a whole in Europe.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Byrne, jotkut meistä ymmärtävät teidän pulmaanne ja haluttomuuttanne rynnätä tuomitsemaan.
Mr President, Commissioner Byrne, some of us appreciate your dilemma and your unwillingness to rush to judgement.
rynnätä (myös: tarrata)
rynnätä (myös: riehua)
Diplomaattien ja poliitikkojen ei saa antaa rynnätä liian kauas Euroopan kansalaisten edelle tulevaa kehitystä koskevissa kysymyksissä.
Diplomats and politicians cannot be allowed to run too far ahead of the people of Europe on the issue of future developments.
Olen kuitenkin varma, että EU:n Pavlovit ryntäävät vielä uudelleen EU:n neuvoston tiiliseinää pain myöhemmin tänä vuonna.
But I am sure that the EU Pavlovs will yet again run into the brick wall of the EU Council later this year.
Ei kuitenkaan ole järkevää rynnätä niin pitkälle asioiden edelle, että teollisuus siirtyy muualle ja me alamme viedä maasta saasteita ja aiheuttaa työttömyyttä.
However, it makes no sense to run so far ahead of things that industry migrates away and we begin to export pollution and, as a result, import unemployment.

Esimerkkejä "rynnätä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEi ole tarvetta rynnätä yläkertaan tai pyytää puolisoa lähettämään kuvaa sähköpostitse.
No need to trudge upstairs or have your spouse e-mail you the photo.
FinnishEuroopan ei pidä kuitenkaan rynnätä paikalle vaahtosammuttimineen ja ryhtyä oikaisemaan aluesuunnittelusta johtuvia virheitä.
But Europe must not come along and act as a kind of noise extinguisher to make up for mistakes in land use planning.
FinnishMeidän ei pitäisi rynnätä tuomitsemaan.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Byrne, jotkut meistä ymmärtävät teidän pulmaanne ja haluttomuuttanne rynnätä tuomitsemaan.
Mr President, Commissioner Byrne, some of us appreciate your dilemma and your unwillingness to rush to judgement.
FinnishMeidän ei myöskään pitäisi rynnätä tuomitsemaan ja säätämään sääntelystä ja antamaan lainsäädäntöä markkinoiden osalta koko Euroopassa.
Nor should we rush to judgement to impose regulation and legislation in respect of markets as a whole in Europe.
FinnishDiplomaattien ja poliitikkojen ei saa antaa rynnätä liian kauas Euroopan kansalaisten edelle tulevaa kehitystä koskevissa kysymyksissä.
Diplomats and politicians cannot be allowed to run too far ahead of the people of Europe on the issue of future developments.
FinnishPuhumme nyt siitä, että Internetiin pitäisi asentaa palveluja, jotta poliisit voivat rynnätä paikalle takaovesta.
What we are talking about here is that the Internet would be forced to put facilities in place so that the police can come in through the back door.
FinnishTämä vie varmasti aikaa: olisi tyhmänrohkeaa rynnätä uusiin muutoksiin, ennen kuin olemme nähneet, kuinka nämä muutokset toimivat käytännössä.
This will inevitably take time: it would be foolhardy to rush into further changes until we see how these work out in practice.
FinnishTämän vaihtoehdon katastrofaalisten seurausten edessä EU ei muuta mieltään, vaan se osoittaa edelleen haluavansa rynnätä sokeasti eteenpäin.
Faced with the disastrous consequences of this path, instead of retracing its steps, the EU continues to show signs of wanting to rush blindly ahead.
FinnishEi kuitenkaan ole järkevää rynnätä niin pitkälle asioiden edelle, että teollisuus siirtyy muualle ja me alamme viedä maasta saasteita ja aiheuttaa työttömyyttä.
However, it makes no sense to run so far ahead of things that industry migrates away and we begin to export pollution and, as a result, import unemployment.
FinnishOlemme aina sanoneet, ettei ole järkeä rynnätä tekemään päätöstä varusteiden sijoittamisesta, koska tällä hetkellä ei ole olemassa mitään uhkaa esimerkiksi Iranin taholta.
We have always said that it does not make sense to rush the decision on the stationing of equipment, as there is not, at this time, any threat from, for example, Iran.