"ryhtyä toimeen" - Englanninkielinen käännös

FI

"ryhtyä toimeen" englanniksi

FI

ryhtyä toimeen {verbi}

volume_up
ryhtyä toimeen
Tästä asiasta haluaisin mielelläni rouva Shortilta neuvostosta vastauksen vielä tänään, aikovatko he ryhtyä toimeen, tai viimeistään...
I would like to have a reply from Mrs Short, on behalf of the Council about whether she will take the initiative, at the latest...

Esimerkkejä "ryhtyä toimeen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishPoliittisten julkilausumien aika on kuitenkin ohi, ja nyt on aika ryhtyä toimeen.
The time for political statements is past, however, and it is now time for action.
FinnishNäiden ei kovinkaan suosiollisten tähtien alla Alankomaat yritti silti ryhtyä toimeen.
Under this not terribly lucky star, the Netherlands still tried to set to work.
FinnishMeidän on aika ryhtyä toimeen ja osoittaa, että me tuemme Iranin oppositiota.
It is time we took action and showed that we support the Iranian opposition.
FinnishSiksi on aika ryhtyä toimeen ja suojella elintarvikkeitamme rahoituskeinottelulta.
It is, therefore, time to take action and protect our food from financial speculation.
FinnishVain jos meillä on kattava yleiskäsitys hallinnollisista taakoista, voimme ryhtyä toimeen.
Only if we have a serious overview of administrative burdens, can we set to work.
FinnishTältä pohjalta voimme sitten ryhtyä määrätietoisesti toimeen terveyden suojelemiseksi.
We can then use this as a basis for specific health protection measures.
FinnishTurkin istuva hallitus on saanut kansalta selvän mandaatin ja se voi ryhtyä toimeen.
Turkey now has a government in power which has a clear popular mandate and can set to work.
FinnishAsia on sivuutettu vuosien varrella, mutta nyt komission on aika ryhtyä toimeen.
This has been side-stepped down the years but it is high time that the Commission bites the bullet.
FinnishKatsotteko, että kansallisten sääntelyelinten pitäisi ryhtyä toimeen tässä tapauksessa?
Do you think it is necessary for the national regulatory bodies to take action in this case?
FinnishToivon joka tapauksessa, että instituutti voi pian ryhtyä toimeen.
I hope, at any rate, that the institute will soon start to be operational.
FinnishOn aika lopettaa kovat puheet tästä asiasta ja ryhtyä toimeen.
It is time to put an end to the volumes of talk about this matter and take action.
FinnishMielestäni se hetki, jolloin olisi pitänyt ryhtyä toimeen, on mennyt jo ohi.
I think the moment for making a start has long since passed.
FinnishOn korkea aika päättää tuumaustauko ja ryhtyä toimeen.
It is high time to end the reflection period and inaugurate a period of action.
FinnishOlen tyytyväinen tähän mietintöön, sillä meidän on aika ryhtyä toimeen.
I welcome this report, because it is time that we took action.
FinnishOlen samaa mieltä kaikkien niiden kanssa, joiden mukaan nyt on aika ryhtyä tuumasta toimeen.
I agree with all of those who say it is time that all the fine words are translated into real action.
FinnishUskomme, että näin voidaan todella ryhtyä rakentavalla tavalla toimeen Monti-Kroes paketin osalta.
We believe that this can really get to grips with the Monti-Kroes package in a constructive way.
FinnishNyt on siis ihanteellinen hetki puhua asiasta ja ryhtyä toimeen.
It is therefore the ideal moment to talk about it and to act.
FinnishNeuvotteluissa osoitettiin todellista päättäväisyyttä ryhtyä toimeen.
There was a real determination to get down to business.
FinnishToivon, että EU voi nyt ryhtyä toimeen tällaisen demokraattisen vastuuvelvollisuuden kulttuurin saavuttamiseksi.
I hope that the EU can now start to acquire this culture of democratic accountability.
FinnishMeillä on siten keino ryhtyä toimeen suurimmassa osassa myrskyjen koettelemia alueita.
We shall then have an appropriate tool for working, particularly in the majority of the regions affected by the storms.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ryhtyä toimeen" englanniksi

ryhtyä verbi
panna toimeen verbi
tulla toimeen verbi
ryhtyä toimiin verbi
ryhtyä töihin verbi