"ryhmittää" - Englanninkielinen käännös

FI

"ryhmittää" englanniksi

Esimerkkejä "ryhmittää"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSoittoluetteloilla voi helposti ryhmittää kohteita, joita kuunnellaan tai katsellaan toistuvasti.
Playlists are a great way to group items that you like to listen to or view frequently.
FinnishSoittoluetteloilla voi helposti ryhmittää kohteita, joita kuunnellaan tai katsellaan toistuvasti.
Playlists are a great way to group items that you like to listen to or watch frequently.
FinnishSoittoluettelolla voit ryhmittää kohteet, jotka haluat polttaa CD-levylle tai siirtää kannettavaan laitteeseen.
You can also use playlists to group items that you want to burn to a CD or sync to a portable device.
FinnishSoittoluettelolla voit ryhmittää kohteet, jotka haluat tallentaa CD-levylle tai siirtää kannettavaan laitteeseen.
You can also use playlists to group items that you want to burn to a CD or sync to a portable device.
FinnishVedä tunniste, jonka haluat ryhmittää sen tunnisteen päälle, josta haluat tehdä ylimmän tason tunnisteen.
In the Navigation pane, drag a tag that you want to be nested to the tag that you want to make the top-level tag.
FinnishSe toimii yhdessä muiden näkymäkomentojen kanssa, joten voit esimerkiksi ryhmittää viestit keskustelun mukaan ja piilottaa lukemasi viestit.
It works in conjunction with other view commands, so you can, for instance, both group messages by conversation and hide messages you've read.
FinnishViime viikolla komissio hyväksyi aloitteeni ryhmittää uudelleen saman osaston alaisuuteen komission tehtävät ydinturvallisuuteen liittyvissä asioissa laajasti ymmärrettynä.
Last week, the Commission approved my initiative to regroup under a sole management the responsibilities of the Commission in the field of nuclear safety in the broadest sense of the word.