"ryhmitellä" - Englanninkielinen käännös

FI

"ryhmitellä" englanniksi

FI

ryhmitellä {verbi}

volume_up
Lisää tai yhdistä kaikki asemat, jotka haluat ryhmitellä Tallennustiloihin.
Add or connect all the drives that you want to group together with Storage Spaces.
Tallennustilojen avulla voit ryhmitellä asemia tallennusvarannossa.
Storage Spaces lets you group drives together in a storage pool.
Voit lajitella, ryhmitellä tai pinota tiedostoja nykyisessä näkymässä.
You can sort, group, or stack the files in the current view.
ryhmitellä (myös: lajitella)

Esimerkkejä "ryhmitellä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishLisää tai yhdistä kaikki asemat, jotka haluat ryhmitellä Tallennustiloihin.
Add or connect all the drives that you want to group together with Storage Spaces.
FinnishTallennustilojen avulla voit ryhmitellä asemia tallennusvarannossa.
Storage Spaces lets you group drives together in a storage pool.
FinnishVoit lajitella, ryhmitellä tai pinota tiedostoja nykyisessä näkymässä.
You can sort, group, or stack the files in the current view.
FinnishMietintöön on tehty 18 tarkistusta, jotka voidaan ryhmitellä muutamaan luokkaan, jotka nyt esittelen.
The report includes 18 amendments, which may be grouped in a few categories, which I shall review now.
FinnishVoisin ehkä ryhmitellä kysymykset kuuteen tarkistusten ryhmään, joihin otan kantaa kuhunkin erikseen.
Perhaps I could group the questions around six groups of amendments on which I can comment one by one.
FinnishOtsikkoon sisältyykin sana "esteet", jotka voidaan ryhmitellä seitsemään kohtaan: - suuret hallinnolliset esteet,
Indeed, the title includes the word 'obstacles' which can be condensed into seven items: - excessive bureaucracy;
FinnishNe voi ryhmitellä seitsemään luokkaan.
FinnishNapsauta kansiot, tunnisteet tai kuvauspäivä (sen mukaan, miten haluat ryhmitellä diaesityksen) ja napsauta sitten joukkoa kuvia.
Click folders, tags, or date taken (depending on how you want to group your slide show), and then click a collection of pictures.
FinnishKatson, että parlamentille jaetun mietinnön sisältö voidaan ryhmitellä yleisesti neljään pääteemaan.
As regards the content of the report that has been presented to Parliament, I believe that it can be summarised by structuring the numerous elements it contains around four main themes.
FinnishEnnen yksityiskohtaisempaa keskustelua on ehkä järkevää ryhmitellä tarkistukset niiden johtopäätösten mukaisesti, joita komissio aikoo tästä asiasta tehdä.
If we are to discuss them in more detail, it may perhaps be sensible to group the amendments according to the conclusions which the Commission intends to draw from them.
FinnishSiksi yritän vastata minulle esitettyihin erilaisiin kysymyksiin ja yritän ryhmitellä puheenvuorot yhteen, koska monet niistä liittyvät samoihin aiheisiin.
I am therefore going to try to answer the various questions that have been put to me and try hard to group together the speeches, since several of them related to the same subjects.
FinnishKomission puolelta ei ole tosin aikeita ryhmitellä alueita yleisiin tavoitealueisiin eikä toteuttaa niihin liittyvää välttämätöntä valvontaa tai yhteensovittamista.
I do not think that we have any reservations about generally grouping regions into target areas or about the control and coordinating function which the Commission accordingly has to exercise.