"ruumiillistuma" - Englanninkielinen käännös

FI

"ruumiillistuma" englanniksi

FI

ruumiillistuma {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
ruumiillistuma (myös: ilmentymä, henkilöitymä)
Komission toimintasuunnitelma on Tukholman ohjelman johdonmukainen ruumiillistuma.
The Commission Action Plan is a consistent embodiment of the Stockholm Programme.
   Arvoisa puhemies, jäsen Lulling on ei-populistisen älykkyyden ruumiillistuma.
   Mr President, Mrs Lulling is the embodiment of non-populist intelligence.
Parlamentti on vapauden institutionaalinen ruumiillistuma.
Parliament is the institutional embodiment of freedom.
2. Uskonto
ruumiillistuma (myös: avatar, henkilöitymä)

Esimerkkejä "ruumiillistuma"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKomission toimintasuunnitelma on Tukholman ohjelman johdonmukainen ruumiillistuma.
The Commission Action Plan is a consistent embodiment of the Stockholm Programme.
Finnish   Arvoisa puhemies, jäsen Lulling on ei-populistisen älykkyyden ruumiillistuma.
   Mr President, Mrs Lulling is the embodiment of non-populist intelligence.
FinnishRichard Corbett, työjärjestyksen ruumiillistuma, moitti häntä tästä.
For that, he was reprimanded by the Rules of Procedure incarnate, Mr Corbett.
FinnishParlamentti on vapauden institutionaalinen ruumiillistuma.
Parliament is the institutional embodiment of freedom.
FinnishVaikuttaa siltä, että me Euroopan parlamentissa kuvittelemme olevamme todellisen demokratian täydellinen ruumiillistuma.
It seems to me that we here in this House think we are the be all and end all of full democracy.
FinnishTässä yhteydessä on sanottava, että Italia on parlamentin ja yleensä Euroopan unionin arvojen ruumiillistuma.
In that context, it must be said that Italy embodies the values of this House and the European Union generally.
FinnishÄidin pitäisi olla rakkauden ja kiintymyksen ruumiillistuma, ja hänen kohtunsa pitäisi olla maailman turvallisin paikka.
A mother ought to be the embodiment of love and affection, and her womb should be the safest of places.
FinnishValtavan hyväntahtoisuutensa ansiosta hänestä oli tuleva eteläafrikkalaisen käsitteen "ubuntu" ruumiillistuma.
Through this act of immense open-heartedness, he was to become the embodiment of what in South Africa we call "ubuntu."
FinnishJugoslavian sota on tämän Euroopan uudelleen jakautumisen dramaattinen symboli: se on sen ruumiillistuma ja korostaa sitä.
The war in Yugoslavia is the tragic symbol of this new division in Europe: it embodies it and accentuates it.
FinnishValtio oli kaikessa loistossaan yleisen edun ruumiillistuma ja kaikki mikä liittyi markkinoihin, oli epäilyttävää.
It was the state in all its splendour which should incarnate the general interest, and everything emanating from the market was suspect.
FinnishSen vuoksi Euroopan alueellinen yhteistyö on Euroopan yhdentymisen ruumiillistuma ja valtava kilpailukyvyn lähde.
That is what makes European territorial cooperation the embodiment of European integration and an extraordinary source of competitiveness.
FinnishMaailmanlaajuista kilpailua koskevan järjestelmän kanssa yhdenmukaiset EU:n sisämarkkinat ovat tällaisen vastakohtaisuuden ruumiillistuma.
An EU internal market that complies with the system of global competition is ultimately the incarnation of this kind of opposition.
FinnishMuistatteko, että puolitoista vuotta sitten puolalainen putkimies oli kaikissa muodoissaan tuomittavan ulkomaalaisvihan ruumiillistuma?
Do you remember? A year and a half ago, the case of the Polish plumber was the embodiment of a xenophobia that is condemnable in all its forms.
FinnishVaikka komissio väittääkin olevansa "Euroopan yhteisen hyvän" ainoa ruumiillistuma, se heikentää samaan aikaan Euroopan kilpailukykyä.
However, even though the Commission claims to be the sole embodiment of the ‘common European good’, it is itself weakening European competitiveness.
Finnish4:04 Mandela oli kansallisen ja kansainvälisen hyvän ruumiillistuma, mutta mies, joka opetti minulle eniten tästä arvosta oli Solly Mhlongo.
4:04 If Mandela was the national and international embodiment, then the man who taught me the most about this value personally was this man, Solly Mhlongo.
FinnishTämä ei olisi onnistunut ilman moraalista elpymistä, ilman sitä henkistä ulottuvuutta, jonka ruumiillistuma, muisto ja innoituksen lähde puolalainen paavi oli.
It was not possible without a moral revival, without the spiritual dimension of which a Polish pope became the embodiment, reminder and inspiration.
FinnishTämä tavoite on Euroopan ruumiillistuma kansalaistemme jokapäiväisessä elämässä ja silloin "yhä läheisempi Euroopan kansojen välinen liitto" on mahdollinen.
This objective is the embodiment of Europe in the everyday lives of our fellow citizens and makes an 'ever closer union among the peoples of Europe' possible.
FinnishElektroninen kauppa voi olla ikään kuin tavaroiden vapaan liikkuvuuden ruumiillistuma, koska tietokoneitse voi tehdä ostoksia missä tahansa maassa.
Electronic commerce has the potential to become the personification of the free movement of goods, as people will be able to shop in any country from behind a computer.
FinnishKannatamme intialaisten ystäviemme kanssa yhteisiä arvoja, oikeusvaltion periaatetta ja ihmishengen ehdotonta kunnioittamista, arvoja, joiden vahva ruumiillistuma oli Mahatma Gandhi.
We stand together with our Indian friends for common values, for the rule of law and the unconditional respect for human life, values so forcefully embodied by Mahatma Ghandi.
FinnishPoliittisen edustamisen huomattiin olevan demokratian ruumiillistuma.
Political representation was found to be the very embodiment of democracy; legislation as an act of the will of the electorate, in a spirit of mutual consent and sovereign expression.