"ruotsalaiset" - Englanninkielinen käännös

FI

"ruotsalaiset" englanniksi

EN
FI

ruotsalaiset {monikko}

volume_up
ruotsalaiset
Useimmat ruotsalaiset, etenkin lasten vanhemmat, kannattavat jälkimmäistä näkemystä.
Most Swedes, especially parents, are in favour of the latter approach.
Nämä ruotsalaiset näyttävät olevan vähän pelkureita, vähän luulosairaita ja yliherkkiä.
These Swedes seem a bit wimpish, a bit hypochondriac and oversensitive.
He olivat euron kannattajia ja eurooppalaisempia kuin muut ruotsalaiset.
They were supporters of the euro and were more European than other Swedes.

Esimerkkejä "ruotsalaiset"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Finnish(SV) Me ruotsalaiset sosiaalidemokraatit päätimme vastustaa tarkistuksia 2, 4 ja 5.
(SV) We Swedish Social Democrats chose to vote against Amendments Nos 2, 4 and 5.
FinnishOn monia muita syitä siihen, että esim. niin monet ruotsalaiset hakeutuvat USA: han.
There are many other reasons why so many Swedes, for example, move to the USA.
Finnish(SV) Me ruotsalaiset sosiaalidemokraatit kannatamme ehdotusta työllisyysstrategiasta.
(SV) We Swedish Social Democrats support the proposal for the employment strategy.
Finnish. - (SV) Me ruotsalaiset sosiaalidemokraatit äänestimme mietinnön puolesta.
in writing. - (SV) We Swedish Social Democrats voted in favour of the report.
FinnishMe ruotsalaiset konservatiivijäsenet äänestämme näin ollen ehdotuksen puolesta.
We Swedish Conservatives are therefore voting in favour of the proposal.
FinnishJos ruotsalaiset kollegamme ovat tyytyväisiä politiikkaansa, jatkakoot sitä.
And if our Swedish colleagues are happy with their policy, let them continue with it.
FinnishTosiasia oli, että intialaiset opiskelijat opiskelivat lujemmin kuin me ruotsalaiset.
And the fact was that Indian students studied harder than we did in Sweden.
Finnish(SV)- Me ruotsalaiset sosiaalidemokraatit kannatimme mietintöä, joka on hyvä.
(SV) - We Swedish Social Democrats supported the report, which is good.
FinnishSaanen päinvastoin kuin muut ruotsalaiset kollegani tulkita tämän myöntäväksi vastaukseksi.
In contrast to my other Swedish fellow MEPs who have spoken, I take that as a yes.
FinnishVoin oleellisilta osin yhtyä siihen, mitä molemmat ruotsalaiset kollegani ovat sanoneet.
In all essential respects I agree with what my two Swedish colleagues have just said.
FinnishUseimmat ruotsalaiset, etenkin lasten vanhemmat, kannattavat jälkimmäistä näkemystä.
Most Swedes, especially parents, are in favour of the latter approach.
FinnishHe olivat euron kannattajia ja eurooppalaisempia kuin muut ruotsalaiset.
They were supporters of the euro and were more European than other Swedes.
FinnishVuonna 1960 kaikki ruotsalaiset säästivät rahaa voidakseen ostaa tällaisen Volvon.
And in 1960, all Swedes were saving to try to buy a Volvo like this.
FinnishOlemme hyvin tyytyväisiä siihen, että ruotsalaiset nyt ovat valioeurooppalaisten joukossa.
We are very pleased to find that Swedes today are among the best Europeans.
Finnish. - (SV) Ruotsalaiset sosiaalidemokraatit ovat päättäneet äänestää tyhjää.
in writing. - (SV) We Swedish Social Democrats have chosen to abstain.
FinnishNämä ruotsalaiset näyttävät olevan vähän pelkureita, vähän luulosairaita ja yliherkkiä.
These Swedes seem a bit wimpish, a bit hypochondriac and oversensitive.
FinnishMe ruotsalaiset sosiaalidemokraatit annamme seuraavan äänestysselityksen:
We Swedish Social Democrats present the following explanation of vote.
FinnishEuroopan parlamentin sosialistiryhmän ruotsalaiset jäsenet ovat edelleen tällä kannalla.
The Swedish members of the Socialist Group in the European Parliament still hold this view.
FinnishBrittiläiset, ruotsalaiset, tanskalaiset ja kreikkalaiset ystävät, tulkaa joukkoomme pian.
I appeal to our British, Swedish, Danish and Greek friends to join us as soon as possible.
FinnishOlen hämmästynyt, että niin monet ruotsalaiset kollegani äänestivät mietinnön puolesta.
It amazes me that so many of my fellow Members from Sweden have voted in favour of this report.