"ruokkiminen" - Englanninkielinen käännös

FI

"ruokkiminen" englanniksi

EN
FI

ruokkiminen {substantiivi}

volume_up
ruokkiminen (myös: ruokinta)
volume_up
feed {subst.} [Brit. eng.]
Sanon arvostelijoille: onko hylkeiden ruokkiminen tärkeämpää kuin ihmisten ruokkiminen?
I say to the critics: is it more important to feed the seals or to feed human beings?
Kasveja syövien eläinten ruokkiminen lihaluujauholla täytyy periaatteellisesti kieltää.
The feeding of meat-and-bone meal to herbivores must be generally prohibited.
Minä olen sitä mieltä, että ihmisten ruokkiminen on tärkeämpää.
My opinion is that it is more important to feed human beings.

Esimerkkejä "ruokkiminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKasveja syövien eläinten ruokkiminen lihaluujauholla täytyy periaatteellisesti kieltää.
The feeding of meat-and-bone meal to herbivores must be generally prohibited.
FinnishSanon arvostelijoille: onko hylkeiden ruokkiminen tärkeämpää kuin ihmisten ruokkiminen?
I say to the critics: is it more important to feed the seals or to feed human beings?
FinnishMaatalouden kotieläinten ruokkiminen eläinproteiineilla on kielletty kokonaan 4. joulukuuta vuonna 2000.
Since 4 December 2000, a total ban has been in place on feeding farm animals animal protein.
FinnishMinä olen sitä mieltä, että ihmisten ruokkiminen on tärkeämpää.
My opinion is that it is more important to feed human beings.
FinnishBSE:n pääasiallisena syynä on edelleen eläinten ruokkiminen saastuneella eläinjauholla tai eläinrasvalla.
Feeding with infective animal meals or fats is still regarded as the principal trigger for BSE.
FinnishAseiden ostaminen on tärkeämpää kuin ihmisten ruokkiminen.
The purchase of weapons is more important than feeding people.
FinnishTulevaisuudessa on tietysti yksi massiivinen haaste, joka on yhdeksän miljardin ihmisen ruokkiminen.
Well, the future, of course, has one massive challenge, which is feeding a world of nine billion people.
FinnishTorjunta-aineet ovat hyödyllisiä ja tarpeellisia, ja kuuden miljardin ihmisen ruokkiminen ilman näitä tuotteita on vaikeaa.
Pesticides are useful and necessary and without these products it is becoming difficult to feed 6 billion people.
FinnishMärehtijöiden ruokkiminen liha- ja luujauholla on kiellettävä samoin kuin sairaiden teuraseläinten jätteiden syöttäminen toisille eläimille.
We must have a general ban on feeding meat-and-bone meal to ruminants or waste products from sick animals to other animals.
FinnishAsetuksessa kielletään märehtijöiden ruokkiminen eläinvalkuaisella, ja siinä säädetään, mihin määrään asti lisätty valkuainen katsotaan merkityksettömäksi.
The regulation bans the use of animal proteins in feeding ruminants, but states the quantity up to which the addition of such proteins is considered insignificant.
FinnishKoska eläinten ruokkiminen liha- ja luujauholla ei nyt enää ole sallittua, odotan, että BSE-tartunnan saaneiden nautojen määrä laskee jonkin ajan kuluttua hyvin vähäiseksi.
Since it is no longer permitted to feed cattle animal and bone meal, I expect that, in time, the number of cattle infected with BSE will be relatively small.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, kansalaisten ruokkiminen on hallituksen tärkein velvollisuus, ja kansalaisten ruokkiminen onkin yhteisen maatalouspolitiikan ensisijaisen tavoite.
Madam President, feeding our population has to be the highest duty of government, and indeed feeding our population is the primary objective of the common agricultural policy.