"ruokavalio" - Englanninkielinen käännös

FI

"ruokavalio" englanniksi

EN
EN
FI

ruokavalio {substantiivi}

volume_up
Loppujen lopuksi merkitseviä ovat koko ruokavalio ja elämäntapa.
In the end, it is overall diet and lifestyle that count.
tarjotaan lapsille terveellinen ja tasapainoinen ruokavalio
providing a healthy and balanced diet for children;
Välimeren ruokavalio on erittäin hyvä ruokavalio.
The Mediterranean diet is a very good one.

Esimerkkejä "ruokavalio"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishLisäksi siinä korostetaan vahvasti, että hädänalaisille on taattava tasapainoinen ruokavalio.
A strong emphasis is also put on the need to secure a balanced diet for needy people.
FinnishJäsen Maat paneekin oikeutetusti merkille sen, että ruokavalio heijastaa elämäntapojemme eri kehitysvaiheita.
Mr Maat rightly mentions the way eating patterns change with our changing lifestyle.
FinnishVälimeren ruokavalio tuo terveyttä ja elämäniloa ja myös ehkäisee painon liiallista nousua.
The Mediterranean diet brings us health and the joy of living, and also prevents excessive weight gain.
FinnishVälimeren ruokavalio on kiistatta osa maanosamme historiallista perintöä ja kulttuuriperintöä.
It is undeniable that Mediterranean food is part of the historical and cultural heritage of our continent.
FinnishLoppujen lopuksi merkitseviä ovat koko ruokavalio ja elämäntapa.
In the end, it is overall diet and lifestyle that count.
FinnishSe on kiistatta erittäin maukas ruokavalio, ja näette koostani, että olen sen innokas kannattaja.
It is without doubt a very tasty diet, and you can see by the size of me that I am a very big fan of it.
FinnishMeidän on aina syytä muistaa, että lastemme ruokavalio sanelee sen, kuinka terveitä he ovat myöhemmällä iällä.
We should always remember that our children's diet will determine their health in later life.
FinnishMeidän on omaksuttava Välimeren ruokavalio ja käytettävä tuotteita, joissa ei ole paljon rasvaa ja torjunta-aineita.
We need to adopt a Mediterranean diet, using products without a lot of fats and pesticides.
Finnishtarjotaan lapsille terveellinen ja tasapainoinen ruokavalio
providing a healthy and balanced diet for children;
FinnishOikeanlainen ruokavalio ja liikunta ovat lasten normaalin kasvun ja terveellisen kehityksen ehdoton edellytys.
Correct diet and physical exercise are prerequisites for normal growth and healthy development in children.
FinnishVälimeren ruokavalio onnistuu tässä täydellisesti.
FinnishVälimeren ruokavalio on erittäin hyvä ruokavalio.
FinnishHyvä ruokavalio on erityisen tärkeä lapsille.
FinnishKomission lihavuutta käsittelevässä valkoisessa kirjassa Välimeren ruokavalio mainittiin erinomaisena luonnonmukaisena lääkkeenä.
The Commission's White Paper on obesity identified the Mediterranean diet as an excellent natural medicine.
FinnishOngelma on siinä, että ihmisten ruokavalio muuttuu, kun ihmisryhmien toimeentulo jopa melko köyhissäkin maissa paranee.
The problem is that, as groups of people in even quite poor countries earn a better way of living, their diet changes.
FinnishOikea ruokavalio on tietenkin hyvä asia, mutta kuluttajien on saatavaa oikeaa tietoa, jotta he pystyvät päättämään ruokavaliostaan.
Of course, a correct diet is good, but for consumers to decide their diets they have to have the right information.
FinnishKäsite Välimeren ruokavalio on kuitenkin laajempi, ja tältä osin huomautukseni täydentävät jäsen Parishin esittämiä toteamuksia.
However, the concept of the Mediterranean diet goes further than that, and in this respect my comments complement his.
FinnishVälimeren ruokavalio ei tarkoita vain leivän ja pastan runsasta käyttöä vaan käsittää myös liikunnan ja kokonaisen elämäntavan.
The Mediterranean diet is not just a lot of bread and pasta, it also involves movement, physical activity and lifestyle.
FinnishTiedämme, että ympäristön saastuminen, huono ruokavalio ja ruoka-allergiat vaikuttavat sekä fyysiseen että henkiseen hyvinvointiin.
We know that environmental pollution, poor diet and food allergies have an effect on both physical and mental wellbeing.
FinnishVälimeren ruokavalio (keskustelu)