"rotu" - Englanninkielinen käännös

FI

"rotu" englanniksi

volume_up
rotu {subst.}
FI

rotu {substantiivi}

volume_up
rotu (myös: lajike, laji, ihmislaji)
Ryhmäni ajoi ensimmäisessä käsittelyssä innokkaasti sitä, että myös kyseessä olevan eläimen rotu ilmoitettaisiin sekä alue, jolta se on lähtöisin.
At first reading, my Group also called for labelling the breed and region of origin of the animal involved.
Kaikkeen naudanlihaan merkitään vuodesta 2003 alkaen eläimen syntymäpaikka, kasvatuspaikka, teurastuspaikka, rotu ja ikä.
From 2003, all beef will be labelled with place of birth, place of fattening, place of slaughter, breed and age of the animal.
Tämä eurooppalaisten poliitikkojen rotu on valmis tekemään kaikkensa saadakseen voimaan oman visionsa Euroopasta ja tekee sen tarvittaessa vastoin kansalaisten tahtoa.
This breed of European politicians is prepared to do anything to impose its vision of Europe and to do so against the wishes of the people, if necessary.
Meidän on myös lakattava käyttämästä keskusteluissamme sanaa " rotu" .
We must also remove the word 'race' from our discourse.
Minun käsittääkseni on olemassa vain yksi rotu - ihmisrotu.
As far as I am concerned, I believe that there is only one race - the human race.
Rotu ja sukupuoli on jo katettu, niin myös työ.
Race and gender are already covered, as is employment.

Esimerkkejä "rotu"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishUrheilu yhdistää ihmisiä yli rotu-, luokka-, koulutustaso- ja kulttuurirajojen.
Sport brings people of different races, classes, levels of education and cultures together.
FinnishMinun käsittääkseni on olemassa vain yksi rotu - ihmisrotu.
As far as I am concerned, I believe that there is only one race - the human race.
FinnishRasismi merkitsee pyrkimystä alistaa joku rotu toisen hallintaan.
Racism is the desire to achieve the domination of one race over another.
FinnishTerrorismi on mielipuolille ja rotu-, uskonto- tai kulttuurifanaatikoille ratkaisevan tärkeä ase.
Terrorism is the main weapon of madness and of ethnic, religious or cultural fanaticism.
FinnishMeidän on myös lakattava käyttämästä keskusteluissamme sanaa " rotu" .
We must also remove the word 'race' from our discourse.
FinnishHaluaisin korostaa tässä yhteydessä myös niitä vaikeuksia, joita käsitteen "rotu" käyttäminen aiheuttaa.
Here too, I would like to emphasise the difficulties arising from the use of the concept of 'race' .
FinnishRotu ja sukupuoli on jo katettu, niin myös työ.
Race and gender are already covered, as is employment.
FinnishKaikkeen naudanlihaan merkitään vuodesta 2003 alkaen eläimen syntymäpaikka, kasvatuspaikka, teurastuspaikka, rotu ja ikä.
From 2003, all beef will be labelled with place of birth, place of fattening, place of slaughter, breed and age of the animal.
FinnishRyhmäni ajoi ensimmäisessä käsittelyssä innokkaasti sitä, että myös kyseessä olevan eläimen rotu ilmoitettaisiin sekä alue, jolta se on lähtöisin.
At first reading, my Group also called for labelling the breed and region of origin of the animal involved.
FinnishOn tehtävä loppu siirtolaisten käyttämisestä kriisin syntipukkeina kaikkine rotu- ja muukalaissyrjintää aiheuttavine seurauksineen.
We must stop making immigrants the scapegoats of the crisis, with all the racist and xenophobic drifts which this creates.
FinnishTämä eurooppalaisten poliitikkojen rotu on valmis tekemään kaikkensa saadakseen voimaan oman visionsa Euroopasta ja tekee sen tarvittaessa vastoin kansalaisten tahtoa.
This breed of European politicians is prepared to do anything to impose its vision of Europe and to do so against the wishes of the people, if necessary.
FinnishOlemme viitanneet mietintöä koskevassa keskustelussa siihen, että tässä direktiivissä käsitellään syrjintää ottamalla huomioon ainoastaan rotu ja etninen alkuperä.
In connection with the debate on the report, we have pointed out that the present directive only deals with discrimination on the grounds of race or ethnic origin.
FinnishNaisiin kohdistuva väkivalta ei tunne maantieteellisiä rajoja, ei ikärajoja, ei luokka-, rotu- tai kulttuurieroja, vaan se on edelleen näkymätöntä ja uhrit vaikenevat.
Violence against women knows no geographical boundaries, no age limit, no class or race or cultural distinctions, but it is still invisible and the victims are silenced.
FinnishHalusimme liittää äänestykseemme tämän varauksen, joka koskee myös ainakin ranskankielisessä versiossa sanan "rotu" täysin asiatonta käyttöä useissa artikloissa.
We were anxious to accompany our vote with this reservation which also applies to the totally inappropriate use in several articles, in the French version at least, of the word 'race' .
FinnishMiesten naisiin kohdistama väkivalta ei kuitenkaan tunne maantieteellisiä rajoja, ei ikärajoja, ei luokka-, rotu- tai kulttuurieroja, vaan se on edelleen näkymätöntä, ja uhrit vaikenevat.
However men's violence against women knows no geographical boundaries, no age limit, no class or race or cultural distinctions, it is still invisible and the victims are silenced.