"roomalaiset" - Englanninkielinen käännös

FI

"roomalaiset" englanniksi

EN
FI

roomalaiset {monikko}

volume_up
roomalaiset
Kaksi vuosisataa myöhemmin roomalaiset sanoivat: "Ihminen on ihmiselle susi."
Two centuries later the Romans said 'man is a wolf to his fellow man'.
Näin on ollut siitä asti, kun ensimmäiset roomalaiset toivat viinin maahamme.
This has been the case since the Romans first brought wine to the UK.
Kuten roomalaiset sanoivat, EU:n viralliselle kielelle käännettynä, hajota ja hallitse!
As the Romans said, ‘!’ which, translated into an official EU language, means ‘divide and rule!’.

Esimerkkejä "roomalaiset"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKaksi vuosisataa myöhemmin roomalaiset sanoivat: "Ihminen on ihmiselle susi."
Two centuries later the Romans said 'man is a wolf to his fellow man'.
FinnishNäin on ollut siitä asti, kun ensimmäiset roomalaiset toivat viinin maahamme.
This has been the case since the Romans first brought wine to the UK.
FinnishArvoisa puhemies, pecunia non olet, raha ei haise, sanoivat muinaiset roomalaiset.
Mr President, money does not smell, as the Romans would say.
FinnishSitten tulevat roomalaiset ja kreikkalaiset, ja lopun tarinasta te tunnettekin.
You have the Roman, the Greek and the story as you know it.
FinnishKuten roomalaiset sanoivat, EU:n viralliselle kielelle käännettynä, hajota ja hallitse!
As the Romans said, ‘!’ which, translated into an official EU language, means ‘divide and rule!’.
FinnishMuinaiset roomalaiset kysyivät, kuka vartioisi vartijoita.
But the ancients said: Quis custodiet custodes ? Who will keep an eye on the guardians?
FinnishJäsen Tajani, katsoessani teitä ymmärrän, mikseivät roomalaiset valinneet teitä kaupunginjohtajaksi.
Looking at you, Mr Tajani, I understand why the people of Rome did not elect you as their mayor.
FinnishSe on hienoa, koska roomalaiset eivät oikeastaan ajatelleet, että nero olisi erityisen taitava yksilö.
Which is great, because the Romans did not actually think that a genius was a particularly clever individual.
FinnishKunnioitammeko aidosti julkisen keskustelun perinnettä, jonka kreikkalaiset ja roomalaiset meille jättivät?
Are we genuinely respectful of the tradition of public debate handed down to us by the Greeks and Romans?
FinnishIn vino veritas, muinaiset roomalaiset tapasivat sanoa.
FinnishArvoisa puhemies, roomalaiset lainoppineet sanoivat, että teosta nousee oikeus (ex facto oritur ius).
Mr President, the Ancient Roman jurisconsultants used to say that ex facto oritur jus (the law is formed from events).
FinnishMenneinä aikoina kaikki tiet johtivat Roomaan, joka oli sivistyneen maailman keskus, koska roomalaiset rakensivat tiet siten.
Once upon a time all roads led to Rome, the centre of the civilised world, because that was how the Romans built them.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, 12. elokuuta 1949 on päivä, josta muinaiset roomalaiset olisivat sanoneet, että se pitäisi merkitä punaisella kivellä.
Mr President, 12 August 1949 is a day which the ancient Romans would have said should be marked with a red stone.
FinnishRoomalaiset olivat aina oikeassa, ja heidän historiankirjoituksensa leimasi puolustautuvat viholliset väärintekijöiksi.
The Romans were always right and their chroniclers painted it as a wrongdoing when an attacked opponent was bold enough to defend himself.
FinnishYhdysvaltojen pitäisi antaa sotia niin kauan, että yhdysvaltalaiset itse tuhoutuvat vereen ja tuleen, kuten roomalaiset aikoinaan.
The United States should be left to wage the wars until the Americans themselves are consumed in blood and fire, just as the Romans were.
FinnishJo roomalaiset lainoppineet olivat kutsuneet tällaista käänteistä näytön esittämistä "pirulliseksi todisteeksi" , niin vaikeaa sen hankkiminen on.
Roman lawyers had already given this type of reversed proof the name "diabolical proof' , since it is so difficult to establish.
FinnishArvoisa puhemies, meri ole enää , kuten roomalaiset sanoivat, sillä meri kuuluu meille kaikille.
Mr President, we are not living in a , as the Romans would say; nowadays, the sea belongs to all, and is a global, shared responsibility.