FI

roomalainen {adjektiivi}

volume_up
roomalainen
"Sanus per aquam" (terveyttä vedestä) on erittäin osuva roomalainen sanonta.
‘Sanus per aquam’ (health through water) is a very relevant Roman saying.
Maahan ovat jättäneet jälkensä foinikialainen, kreikkalainen, kelttiläinen, karthagolainen, roomalainen ja arabialainen kulttuuri.
Phoenician, Greek, Celt, Carthaginian, Roman and Arabic cultures have all left their imprint.
Holy Roman Empire

Esimerkkejä "roomalainen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Finnish"Sanus per aquam" (terveyttä vedestä) on erittäin osuva roomalainen sanonta.
‘Sanus per aquam’ (health through water) is a very relevant Roman saying.
FinnishEurooppalaisissa puheissa mainitaan usein, että kreikkalainen ja roomalainen perintömme on muovannut meidät.
It is a commonplace of European rhetoric that we are formed by our inheritance from Greece and Rome.
FinnishMaahan ovat jättäneet jälkensä foinikialainen, kreikkalainen, kelttiläinen, karthagolainen, roomalainen ja arabialainen kulttuuri.
Phoenician, Greek, Celt, Carthaginian, Roman and Arabic cultures have all left their imprint.
FinnishKuten eräs suuri roomalainen runoilija olisi voinut sanoa, "rakentakaamme kollektiivinen muistomerkki, joka kestää paremmin kuin pronssinen".
As a great Roman poet might have said, ‘let us build a collective monument more lasting than bronze’.
Finnish2000 vuotta sitten roomalainen runoilija Juvenal sanoi jotain, jolla on kaikua nykypäivään suoraan kaikkien todellisten meksikolaisten sydämeen.
2000 years ago, the Roman poet Juvenal said something that today echoes in the heart of every true Mexican.
FinnishPyhä saksalais-roomalainen keisarikunta
FinnishEikö myös tässä tapauksessa päde roomalainen sanonta, jonka mukaan ei riitä, että Caesarin vaimo on kunniallinen, vaan hänen täytyy myös näyttää sellaiselta?
Should not the Roman proverb that Caesar’s wife must not only be honest but must also be seen to be honest apply here?
FinnishIrlannissa ja Britanniassa me teemme edelleen työtä saman tavanomaisen oikeuden mukaisesti, kun taas Manner-Euroopassa on roomalainen oikeusjärjestelmä.
In Ireland and Britain we still work under the old common law system whereas on the mainland of Europe you have the civil law system.
FinnishJos pysähdymme pohtimaan tätä kysymystä, meidän on tunnustettava, että meitä sitovat yhteen kreikkalainen kulttuuri, roomalainen lainsäädäntö ja kristillinen etiikka.
If we stop to consider this question we must acknowledge that we are bound together by Greek culture, Roman law and Christian ethics.
FinnishRoomalainen sivilisaatio, kreikkalaisen sivilisaation perillinen, oli ensimmäinen oleellinen Eurooppaa yhdistänyt tekijä.
The decision has a profound meaning: Roman civilisation, the heir to Greek civilisation, represented Europe’s first, crucial unifying element.
FinnishMeitä sitoo mielestäni sanan pitämisen periaate, sopimusten voimassapysyttämisen periaate sekä vanha roomalainen periaate siitä, että sopimuksia on noudatettava - pacta servanta sum.
I believe that we are bound by the principle of keeping our word, of upholding agreements and the ancient Roman principle of 'pacta servanta sum'.
FinnishAnsignanin roomalainen akvedukti lähellä kotiani, vielä tunnetumpi Pont du Gard sekä monet muut ikiaikaiset osoitukset ihmisen nerokkuudesta ovat kestäneet kaikki nämä mullistukset.
The Roman aqueduct at Ansignan, close to where I live, the better known pont du Gard and many other testimonies to human genius have withstood every assault.
FinnishKeskiaika oli pitkä aikakausi historiassa, ja sen aikana luotiin nyky-Euroopan perusta ja kreikkalais-roomalainen kulttuuri yhdistettiin kristinuskon avulla.
The Middle Ages were a long period in history during which the foundations were laid in Europe of its present form and work was carried out to combine the Greco-Roman civilisation with Christianity.