"roolit" - Englanninkielinen käännös

FI

"roolit" englanniksi

EN
FI

roolit {monikko}

volume_up
roolit (myös: osat)
Tämän valtavan ylijäämän vuoksi meidän on vaihdettava roolit päinvastaisiksi.
Having regard to the great surplus we must therefore reverse the roles.
Uhrin ja rikoksentekijän roolit käännetään päälaelleen patriarkaalisen yhteiskunnan hyväksi.
The roles of victim and perpetrator are reversed for the benefit of a patriarchal society.
Valtion ja yksityisen sektorin roolit on erotettava toisistaan.
It is important to separate the roles of the state and the private sector.

Esimerkkejä "roolit"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTämän valtavan ylijäämän vuoksi meidän on vaihdettava roolit päinvastaisiksi.
Having regard to the great surplus we must therefore reverse the roles.
FinnishOlette lukeneet, kuinka uusi talous kääntää hoitajan ja ansaitsijan roolit.
You've read about how the new economy is changing the roles of caregiver and wage earner.
FinnishVoittaja tietää, että jo seuraavissa vaaleissa roolit voivat vaihtua.
The victor knows very well that the roles may be reversed at the very next election.
FinnishOn ratkaisevan tärkeää, että niiden kaikkien roolit ja tehtävät määritellään nykyistä paremmin.
It is crucial that the respective roles and contributions be better defined.
FinnishUhrin ja rikoksentekijän roolit käännetään päälaelleen patriarkaalisen yhteiskunnan hyväksi.
The roles of victim and perpetrator are reversed for the benefit of a patriarchal society.
FinnishValtion ja yksityisen sektorin roolit on erotettava toisistaan.
It is important to separate the roles of the state and the private sector.
FinnishLyhyesti sanottuna roolit olisi siis jaettu uudelleen huonoimmissa mahdollisissa olosuhteissa.
In short, this probably would have been a redistribution of roles under the worst of circumstances.
FinnishMeidän on Euroopassa ja kaikkialla maailmassa määritettävä selkeät roolit ja selkeät määräajat.
What is needed in Europe and throughout the world is to establish clear roles linked to clear deadlines.
FinnishViime aikoina tosin roolit ovat menneet aika lailla sekaisin.
Recently, though, the roles have become rather confused.
FinnishOn myös selvää, että kansallisten parlamenttien ja kansalaisyhteiskunnan roolit ovat erittäin tärkeät.
It is equally obvious that the role of the national parliaments and that of civil society are eminently important.
FinnishRoolit vaihtuvat vastakkaisiksi 50 vuoden kuluessa, koska silloin albaaneista tulee suurin kieliryhmä Makedoniassa.
In 50 years' time, the roles will be reversed as Albanians come to form the largest group in Macedonia.
FinnishJoka tapauksessa roolit on tässä jaettu.
At least the various parts played are evened out a little.
FinnishEKP:n ja kansallisten keskuspankkien roolit ja tehtävät määritellään yksityiskohtaisemmin EKPJ:n perussäännössä.
The ESCB Statute defines more specifically the relative roles and functions of the ECB and the NCBs, respectively.
FinnishErilaiset roolit ja tehtävät on pidettävä erillään.
FinnishRomanian ja Bulgarian roolit ovat selvät.
FinnishJuuri tässä asiassa meidän on jaettava roolit Euroopan unionin sekä Yhdysvaltojen, Venäjän ja muiden asianosaisten valtioiden kesken.
This is precisely where we need to allocate roles between the European Union and the United States, Russia and other countries involved.
FinnishPyydän vain, että yhteisesti hyväksymässämme lähestymistavassa otetaan huomioon kummankin toimielimen roolit ja velvoitteet sekä Euroopan unionista tehty sopimus.
I would only ask that our agreed approach takes account of our respective roles and obligations and the European Union Treaty.
FinnishKoulutamme työntekijämme ja yhteyshenkilömme valituissa kumppanuusmaissa ja selvitämme roolit ja valtuudet komission sisällä.
We will be giving appropriate training to our staff and to those with whom we deal in our chosen partner countries, and will be clarifying roles and competences within the Commission.
FinnishLisätietoja Tiedostopalvelut-roolin asentamisesta saat valitsemalla Palvelimen hallinta -konsolin työkalurivillä Roolit ja valitsemalla sitten Rooliyhteenvedon ohje.
For more information about installing the File Services role, in the Server Manager console toolbar, click Roles, and then click Roles Summary Help.
FinnishNykyaikaisissa valtioissa naisilla on monenlaisia rooleja, mainittakoon äidin, puolison, kumppanin, tieteentekijän, työntekijän, poliitikon ja taiteilijan roolit.
In modern societies, a woman is called upon to perform many roles, as mother, wife, simple companion, scientist, worker, politician, and as a woman in the arts.