FI

romahtanut {adjektiivi}

volume_up
romahtanut (myös: kaatunut, sortunut)
Tärkeimpien maataloustuotteiden hinta on romahtanut.
Prices of the main agricultural products have fallen.
Uuden talouden (new economy) herättämä euforia on romahtanut kurssien laskun myötä.
The euphoria over the new economy has fallen into the abyss along with the fall in share prices.
Kyhäelmä olisi kuitenkin romahtanut niskaamme, jos olisimme edistäneet tarpeetonta lämmöntarvetta.
However, this whole building could have fallen down upon us if we had promoted an unnecessary demand for heat.

Esimerkkejä "romahtanut"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKiinalaiset totesivat, että heidän esikuvansa, Yhdysvallat, on romahtanut.
The Chinese were saying: our role model, the United States, has collapsed.
FinnishSiitä seuraa lisää ongelmia, monen operaattorin pörssiarvo on romahtanut.
The result is more problems, the stock market value of many operators having collapsed.
FinnishUuden talouden (new economy) herättämä euforia on romahtanut kurssien laskun myötä.
The euphoria over the new economy has fallen into the abyss along with the fall in share prices.
FinnishHinta on romahtanut 30 eurosta 8 euroon.
It is highly volatile; the price has plummeted from EUR 30 to EUR 8.
FinnishKuten tiedetään, tavoitteesta 75 prosenttia on vielä saavuttamatta, ja koko juttu on romahtanut kasaan.
Well, as we know, we are 75% of the way through and the thing has crashed in ruins.
FinnishMutta hän oli toinen lapsi, ja valvonnan taso oli romahtanut.
But he was the second child, and the level of supervision had plummeted.
FinnishKuinka se voisi tapahtua, kun yhteiskuntajärjestys on romahtanut?
But how can it do that when the system of government has collapsed?
FinnishTämä käy ilmi myös siitä, että muutoksenhakujen määrä on romahtanut.
This is also clear from the fall in the number of appeals.
FinnishKoskaan ennen myynti ei ole romahtanut yhtä nopeasti.
There has never been a situation where sales have collapsed so quickly.
FinnishSen luvut saattavat hyvinkin olla vanhentuneita, koska BKT on romahtanut koko EU:ssa ja muuallakin.
I think the figures may be well out of date, given the collapse in GDP across the EU and elsewhere.
FinnishSe on romahtanut: se jätettiin yleisön vihan armoille, ja se sai osakseen julmaa pieksäntää.
It has collapsed: it was left to the mercy of the public’s anger and they have subjected it to a cruel beating.
FinnishTalous on romahtanut, samoin kuin vienti ja matkailuala, jotka olivat aikaisemmin kukoistavia tulonlähteitä.
The economy is in ruins; exports and tourism, once flourishing sources of income, have collapsed.
FinnishSyynä Genkin irtisanomisiin on se, että yhden Fordin suurimman mallin kysyntä on romahtanut.
The reason for the lay-offs at Genk is because demand for one of Ford’s largest models has fallen off dramatically.
FinnishKyhäelmä olisi kuitenkin romahtanut niskaamme, jos olisimme edistäneet tarpeetonta lämmöntarvetta.
However, this whole building could have fallen down upon us if we had promoted an unnecessary demand for heat.
FinnishRakennusten kappaleet tukkivat edelleen teitä ja vaikeuttavat kulkuyhteyksiä, ja tieverkosto on romahtanut.
Those pieces of masonry are blocking roads and there is no access, and the road network has broken down.
FinnishLuokittelulaitosten valvonta on romahtanut.
There has been a lack of supervision of classification societies.
FinnishMaatalous on romahtanut viime vuosien aikana, ja molemmat alat voivat myötävaikuttaa merkittävästi talouden edistämiseen.
The latter has plummeted in recent years and both can do much to drive the economy forward.
FinnishTänään kyseinen kauhistuttava kommunistinen järjestelmä on kuitenkin romahtanut ja Varsovan liitto on hajotettu.
Today, however, this dreadful communist system has collapsed and the Warsaw Pact has been dissolved.
FinnishKielten tilanne laajentumisen jälkeen osoittaa, että unioni ei suinkaan romahtanut, vaan se toimii.
The situation for languages from the time of enlargement shows that the Union is functioning – it did not collapse.
FinnishLuottamukseni kaupungin toimintaan on romahtanut.
My confidence in the workings of this city has gone down.