"romahduttaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"romahduttaa" englanniksi

FI

romahduttaa [romahdutan|romahduttanut] {verbi}

volume_up
Protektionismi on askel taaksepäin mutta populismi romahduttaa talouden.
Protectionism is a retrograde step, but populism is a recipe for economic collapse.
Täydellinen epäonnistuminen voisi hyvinkin romahduttaa koko monenvälisen kauppajärjestelmän ja kaiken siihen liittyvän.
Outright failure could well result in the collapse of the multilateral trade system, with all that this entails.
Päätös romahduttaa noin 15 000 pientä, lähinnä Kaakkois-Puolassa sijaitsevaa perhetilaa, jotka tuottavat tupakkaa.
That decision means the collapse of around 15 000 small family holdings which produce tobacco, mainly in the south-eastern part of Poland.

Esimerkkejä "romahduttaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishProtektionismi on askel taaksepäin mutta populismi romahduttaa talouden.
Protectionism is a retrograde step, but populism is a recipe for economic collapse.
FinnishHorjuttamalla yhtä tai useampaa niistä saatamme romahduttaa koko rakennelman.
Calling one or other of them into question would be liable to bring down the whole structure.
FinnishKriisin syynä on maidon runsas ylitarjonta, joka romahduttaa hinnat.
The crisis is caused by an over-abundant supply of milk, which is making prices drop sharply.
FinnishTäydellinen epäonnistuminen voisi hyvinkin romahduttaa koko monenvälisen kauppajärjestelmän ja kaiken siihen liittyvän.
Outright failure could well result in the collapse of the multilateral trade system, with all that this entails.
FinnishPäätös romahduttaa noin 15 000 pientä, lähinnä Kaakkois-Puolassa sijaitsevaa perhetilaa, jotka tuottavat tupakkaa.
That decision means the collapse of around 15 000 small family holdings which produce tobacco, mainly in the south-eastern part of Poland.
FinnishMainittu kauppa olisi kiellettävä myös siksi, että se on suurelta osin kestämätöntä, koska se romahduttaa monien luonnonvaraisten lintujen kannat.
This trade should also be banned on the grounds that it is largely unsustainable, causing crashes in the populations of many birds in the wild.
FinnishNe ovat turhan jäykkiä, ne voisivat romahduttaa oikeuslaitoksen, mutta ennen kaikkea astumme lisäksi sellaiselle alueelle, joka kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan.
They are too rigid and they could paralyse the legal system, but more importantly, we are entering territory which is comes under the competence of the Member States.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, maailmanlaajuinen rahoituskriisi, joka uhkasi romahduttaa Yhdysvaltain pankkijärjestelmän, alkoi kolme viikkoa sitten vaatia veronsa Atlantin tällä puolen.
Mr President, three weeks ago, the global financial crisis that had threatened America's banking system with meltdown began to take its toll on this side of the Atlantic.
FinnishSe on strategia, joka uhkaa romahduttaa historialliset ulottuvuudet koko mantereella.
Fears are created on the basis of the powers of national policies to cultivate doctrines of self-interest - a strategy that threatens the collapse of the historical dimensions on a continental scale.
Finnish- markkinaosuudesta, joka maille sallitaan ennen kuin ne menettävät oikeutensa hyödyntää tullietuuksia, muodostuu niin laaja, että se romahduttaa kokonaisia teollisuudenaloja.
- the market share that countries will be allowed before they lose their right to benefit from customs preferences will be so large that it will bring about the downfall of entire industrial sectors.