"rokottaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"rokottaa" englanniksi

FI

rokottaa [rokotan|rokottanut] {verbi}

volume_up
1. yleinen
Suhtautumistanne kuvaa lausahdus "en voi rokottaa, koska silloin vahingoitan vientiä".
In other words, you are saying 'I cannot vaccinate livestock because if I did, I would harm exports' .
There is a substitute, which is used to vaccinate chickens.
Ilmeisesti fretin voi rokottaa raivotautia vastaan, mutta ongelma oli se, ettei rokotus näy.
Apparently you can vaccinate a ferret against rabies but the vaccination does not show, so it was problematic.
2. Lääketiede
Ehdotuksessa on hyvää se, että siinä vastataan kysymykseen: "Rokottaako vai eikö rokottaa?"
The good thing about the proposal is that it answers the question ‘to inoculate or not to inoculate?’

Esimerkkejä "rokottaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKoska unionin ei kykene parantamaan sairautta, se rokottaa mieluummin uhreja.
Since they are unable to cure the illness, they opt to penalise the victims.
FinnishArvoisa puhemies, ihmisiä ei voida rokottaa etukäteen uusia tauteja vastaan.
Mr President, people cannot be vaccinated against new diseases in advance.
FinnishHe toivovat, että heidän eläintarhansa Artisin eläimet voitaisiin rokottaa.
They want the animals in their zoo, Artis, to be vaccinated.
FinnishSuhtautumistanne kuvaa lausahdus "en voi rokottaa, koska silloin vahingoitan vientiä".
In other words, you are saying 'I cannot vaccinate livestock because if I did, I would harm exports' .
FinnishEhdotuksessa on hyvää se, että siinä vastataan kysymykseen: "Rokottaako vai eikö rokottaa?"
The good thing about the proposal is that it answers the question ‘to inoculate or not to inoculate?’
FinnishKananpoikia voidaan rokottaa.
There is a substitute, which is used to vaccinate chickens.
FinnishHän olisi kenties huomannut, että lähes jokaisella laitumella on kyltti, jossa lukee: "Ala rokottaa, EU!"
It would have struck her that almost every field carries a poster reading: 'EU, vaccinate now!'
FinnishIlmeisesti fretin voi rokottaa raivotautia vastaan, mutta ongelma oli se, ettei rokotus näy.
Apparently you can vaccinate a ferret against rabies but the vaccination does not show, so it was problematic.
FinnishOn täysin käsittämätöntä, että eläintarhojen eläimiä ja luonnonalueilla laiduntavia eläimiä ei saa rokottaa.
It is quite inexplicable that animals in zoos and at pasture in nature reserves are not allowed to be vaccinated.
FinnishWest Countryn maanviljelijöiden on voitava rokottaa eläimet ennen toukokuun loppua varmistaakseen, että eläimillä on täysi suoja.
Farmers in the West Country need to be able to vaccinate before the end of May to ensure that animals are fully protected.
FinnishMarkkinoihin liittyvä perustelu, että suu- ja sorkkatautia vastaan ei saa rokottaa, on lopullisesti haudattu Uruguaysta tapahtuvan tuonnin myötä.
With the imports from Uruguay, the market argument not to vaccinate against foot-and-mouth has been laid to rest for ever.
FinnishTähän asti kasvattajat olisivat menettäneet oikeutensa rokottaa eläimiään, jos Yhdistynyt kuningaskunta olisi julistettu bluetongue-taudista täysin vapaaksi alueeksi.
Until now, farmers would have lost the right to vaccinate their animals if the UK was declared entirely free from bluetongue.
FinnishIlmoititte viime viikolla, että jäsenvaltioissa kannattaisi rokottaa kaikki siipikarja-alalla työskentelevät henkilöt kausiluonteista influenssaa vastaan.
Last week, you communicated that you would advise Member States to have people who work in the poultry sector vaccinated with the flu vaccine.
FinnishYhdistyneelle kuningaskunnalle annetaan bluetongue-taudista vapaan alueen asema, mutta karjankasvattajat voivat yhä rokottaa eläimiään tätä tappavaa tautia vastaan.
The UK will be granted bluetongue-free status, but farmers will still be allowed to vaccinate their animals against the deadly disease.
FinnishAnnettakoon anteeksi sen ihmetteleminen, miten stressaavaa kansalaisille oli joutua joka päivä pommitettavaksi tiedolla että heidät pitäisi rokottaa.
One could be forgiven for wondering how stressful it was for the citizens bombarded with information on a daily basis telling them that they should be vaccinated.
FinnishMikä tahansa noista jäsenvaltioista olisi voinut rokottaa eläimet omasta tahdostaan oman lainsäädäntönsä nojalla kysymättä lupaa komissiolta.
Any of the Member States involved could have applied vaccinations of their own volition, based on their own legislation, without any need for permission from the Commission.
FinnishKaupallisista syistä - ne ovat tärkeitä, joten en arvostele niitä - kyseinen jäsenvaltio päätti kuitenkin rokottaa eläimet ja lopettaa ne sen jälkeen.
However, for reasons associated with trade considerations - they are not irrelevant and I do not criticise them - that Member State decided to vaccinate and then cull those animals.
FinnishMietinnössä tunnustetaan oikealla tavalla asian kiireellisyys, jotta jäsenvaltioille annettaisiin riittävästi aikaa rokottaa eläimet ennen seuraavan bluetongue-kauden alkua.
The report rightly recognises the need for urgency in order to give Member States sufficient time to vaccinate animals before the next bluetongue season starts.