FI

rohkea {adjektiivi}

volume_up
Se on rohkea ja kunnianhimoinen suunnitelma, ja siitä on keskusteltava.
This is a bold and ambitious plan, and it is one that needs to be discussed.
Nyt on kuitenkin aika olla rohkea ja kunnianhimoisempi ja pyrkiä suurempiin saavutuksiin.
But now is the time to be bold, to be more ambitious and to achieve more.
Arvoisa komission jäsen, olette ollut erittäin rohkea ja aivan oikeassa.
You have been extremely bold, Commissioner, and entirely right.
rohkea (myös: urhea, reipas)
Nyt Venäjä ei ole riittävän rohkea kohdatakseen tämän järkyttävän totuuden.
Today's Russia is not brave enough to face this horrific truth.
Hän oli riittävän rohkea vieraillakseen maassa Talebanin ollessa vielä vallassa.
She was brave enough to go there while the Taliban were in power.
Presidentti Wahidin rohkea asenne ansaitsee tulla mainituksi.
The brave attitude of President Wahid should not go unmentioned.
Kaiken lisäksi, arvoisa puheenjohtaja Barroso, komissio ei ollut tarpeeksi rohkea.
Moreover, the Commission was not courageous enough, Mr Barroso.
Mietintö on rohkea ja määrätietoinen ja ansaitsee kiitokseni ja tukeni.
The report is courageous and decisive and deserves my praise and my support.
Rohkea askel johdonmukaiseen sisämarkkinaratkaisuun näyttäisi tässä vaiheessa erilaiselta.
A courageous step to a consistent internal market solution would look different at this stage:
rohkea (myös: uskalias)
Kyllä, komission on oltava uskalias ja rohkea, mitä se ei nyt ole.
Yes, the Commission must be audacious and courageous, as it is not being at present.
Tämä on kuitenkin rohkea tapa korvata poliittinen päätös.
However this is just an audacious way of pre-empting a political decision.
volume_up
gallant {adj.} [vanhanaik.]
rohkea
rohkea (myös: sisukas)
rohkea (myös: uskalias, vauhdikas)
Koska kyseessä on hyvin laaja ala ja asiaintila on hyvin erilainen eri maissa, oli kyseessä rohkea ja menetyksellinen suoritus.
Given the wide area and the many variations in the different countries, it is a valiant and successful effort.

Esimerkkejä "rohkea"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMielestäni tämä on rohkea ja valistunut kanta, joka poistaa Kiinalta kaikki verukkeet.
I think this position is enlightened and courageous and leaves China no excuse.
FinnishSe oli hyvin rohkea ja demokraattinen teko ja merkittävä todistus demokratiasta.
It was an act of great courage and democratic strength, an important sign of democracy.
FinnishEräät reaktiot itse asiassa osoittavat, että asetusehdotus ei ole riittävän rohkea.
Indeed, some of their reactions say that the draft regulation does not go far enough.
FinnishArvoisa puhemies, herra Cunhan mietintö on luonteenomaisen rehellinen ja rohkea.
Mr President, Mr Cunha's report is characterised by honesty and courage.
FinnishHaluaisin aluksi vain sanoa, että arvoisa pääministeri, te olette rohkea mies.
I would like to start by saying that you are a brave man, Prime Minister.
FinnishSe on rohkea teko, kun tiedetään, millainen reagointikyky on tietyillä maanviljelijöillä.
It shows courage when you consider how certain farmers have been known to react.
FinnishRohkea vie voiton ja EU:lla on oltava rohkeutta toteuttaa vakaumuksensa.
The prizes go to the bold and Europe must have the courage of its convictions.
FinnishTänään hän totesi CNN-kanavalla: "Mubarak on erittäin rohkea ja toimii hyvän puolesta".
Today on CNN he said, 'Mubarak is immensely courageous and a force for good'.
FinnishHaluan onnitella komissiota sen lausunnosta, jossa otetaan rohkea edistysaskel.
I would like to congratulate the Commission on its statement, for it has taken a bold step.
FinnishMietintö on rohkea ja määrätietoinen ja ansaitsee kiitokseni ja tukeni.
The report is courageous and decisive and deserves my praise and my support.
FinnishSe on rohkea ja kunnianhimoinen suunnitelma, ja siitä on keskusteltava.
This is a bold and ambitious plan, and it is one that needs to be discussed.
FinnishNähtäväksi jää, kuka on riittävän rohkea järjestääkseen kansanäänestyksen.
It remains to be seen, moreover, who will be courageous enough to organise a referendum.
FinnishArvoisa komission jäsen, toisinaan on tartuttava toimeen, otettava kantaa ja oltava rohkea.
Commissioner, sometimes we have to make efforts, take a position and be courageous.
FinnishHän oli riittävän rohkea vieraillakseen maassa Talebanin ollessa vielä vallassa.
She was brave enough to go there while the Taliban were in power.
FinnishNyt on kuitenkin aika olla rohkea ja kunnianhimoisempi ja pyrkiä suurempiin saavutuksiin.
But now is the time to be bold, to be more ambitious and to achieve more.
FinnishKomission päätös hienosäätää tavoitteita on sekä rohkea että järkevä.
The Commission's decision to fine-tune the objectives is both courageous and sensible.
FinnishSaamme nähdä kumpi vie voiton – korulauseet vai oman vastuun rohkea kantaminen.
We shall see what wins the day – fine words or having the courage to accept one's responsibility.
FinnishKyllä, komission on oltava uskalias ja rohkea, mitä se ei nyt ole.
Yes, the Commission must be audacious and courageous, as it is not being at present.
FinnishSaryusz-Wolskin mietintö oli mielestäni rohkea yritys tähän suuntaan.
I think the Saryusz-Wolski report was a courageous attempt to go for it.
FinnishKehotan suomalaista neuvoston puheenjohtajaa olemaan rohkea ja pysymään allekirjoituksensa takana.
I call on our Finnish President-in-Office to be brave and stand by his signature.