"rohjeta" - Englanninkielinen käännös

FI

"rohjeta" englanniksi

FI

rohjeta [rohkenen|rohjennut] {verbi}

volume_up
Rohkenemme viimeinkin toivoa, että kestävä rauha voidaan nyt taata demokraattisesti.
At last we dare to hope that lasting peace can now be guaranteed democratically.
Jäsen Honeyballin muuten kiitettävässä mietinnössä ei kuitenkaan rohjeta esittää tätä vähimmäisvaatimusta.
The Honeyball report, despite being otherwise commendable, dares not ask for this minimum.
Tulen maasta, jossa ei enää rohjeta pitää kädellisiä eläimiä eläintarhassa, ei edes Schönbrunnerin eläintarhassa, joka on maailman vanhin ja kaunein eläintarha.
I come from a country where we would no longer dare keep such animals in a zoo, not even the Schönbrunner Zoo, the oldest and most beautiful zoo in the world.
Samalla rohkenen myös väittää, että euro tarvitsee Ruotsia.
At the same time, I would also venture to say that the euro in fact needs Sweden.
(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, rohkenisin muistuttaa, ettei minuutissa ole mitenkään mahdollista löytää keinoja energian hinnannousun hillitsemiseen.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I would venture to suggest that one cannot possibly say how to curb rising energy prices in just over one minute.

Esimerkkejä "rohjeta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishJäsen Honeyballin muuten kiitettävässä mietinnössä ei kuitenkaan rohjeta esittää tätä vähimmäisvaatimusta.
The Honeyball report, despite being otherwise commendable, dares not ask for this minimum.
FinnishTulen maasta, jossa ei enää rohjeta pitää kädellisiä eläimiä eläintarhassa, ei edes Schönbrunnerin eläintarhassa, joka on maailman vanhin ja kaunein eläintarha.
I come from a country where we would no longer dare keep such animals in a zoo, not even the Schönbrunner Zoo, the oldest and most beautiful zoo in the world.
FinnishMiksei rohjeta käynnistää kasvun elvyttämiseksi politiikkaa, joka ei toimi erikseen kussakin yksittäisessä maassa vaan joka voisi saada aikaan todellisia tuloksia Euroopan laajuisesti?
Why not be bold enough to launch a policy to stimulate growth that would not work in each country in isolation but which could achieve real results if implemented across Europe?