FI

rivi {substantiivi}

volume_up
Tarkastelen asiaa, kun olen saanut valmistautua kunnolla ja tutustua tekstiin rivi riviltä ja kohta kohdalta.
I will do so when I am fully prepared and have studied it line-by-line and paragraph-by-paragraph.
Niiden joukossa on erityisen merkittäväksi katsomani rivi EMAS-järjestelmän määritelmässä.
Among them is a line in the definition of EMAS which I saw as particularly important.
Hädin tuskin yksi rivi solidaarisuudesta esitettiin Japanin ainoan ydinkatastrofin jälkeen.
Scarcely a single line of solidarity after Japan's only nuclear catastrophe.
Pian tämä ensimmäinen rivi poistettiin, lopullisesti.
Soon the first line of the mission statement was deleted, never to appear again.
rivi (myös: jono)
volume_up
line-up {subst.} [Amer.eng.] [vir.]
rivi (myös: riita, rähinä, meteli)
Otetaan rivi ennen teitä, teistä alkaen, herra: yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
Let's do the row before you, starting with you sir: one, two, three, four, five.
Joten, otetaan -- Otetaan toinen rivi katsojia, teistä alkaen.
So, let's see, let's take a -- let's take a different row of people, starting with you.
Arvoisa puhemies, täälläkin on koko rivi, kokonainen joukko äänestyslaitteita, jotka eivät toimi.
Mr President, on this side too, there was a whole row, an entire block of voting machines which did not work.

Esimerkkejä "rivi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOtetaan rivi ennen teitä, teistä alkaen, herra: yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
Let's do the row before you, starting with you sir: one, two, three, four, five.
FinnishNiiden joukossa on erityisen merkittäväksi katsomani rivi EMAS-järjestelmän määritelmässä.
Among them is a line in the definition of EMAS which I saw as particularly important.
FinnishHädin tuskin yksi rivi solidaarisuudesta esitettiin Japanin ainoan ydinkatastrofin jälkeen.
Scarcely a single line of solidarity after Japan's only nuclear catastrophe.
FinnishValitse vaiheessa 1 Vastaanottaja- tai Kopio-rivi ja kirjoita toisen tilisi sähköpostiosoite.
In Step 1, select To or Cc line, and enter the email address of your other account.
FinnishValitun viestin lähettäjää käytetään Kun Lähettäjä-rivi sisältää tiettyjä henkilöitä -ehdossa.
The selected message's sender will be used in the Where the from line contains condition.
FinnishJoten, otetaan -- Otetaan toinen rivi katsojia, teistä alkaen.
So, let's see, let's take a -- let's take a different row of people, starting with you.
FinnishKirjan ensimmäinen rivi on: "Olipa kerran kirja nimeltä Cindy, joka kertoi Titanicista."
And the first line of that book is, "Once there was a book named Cindy that was about the Titanic."
FinnishPian tämä ensimmäinen rivi poistettiin, lopullisesti.
Soon the first line of the mission statement was deleted, never to appear again.
FinnishEuroopan talous on käytävä läpi rivi riviltä, jos sieltä sittenkin vielä löytyisi reservejä.
The European budget will have to be scrutinized line by line to see if additional reserves can be found.
FinnishTyökalurivi on ohjelman tehtäviä kuvaavien painikkeiden tai kuvakkeiden rivi, sarake tai kehys.
A toolbar is a row, column, or block of buttons or icons representing tasks you can do within a program.
FinnishNeuvoston julkilausumissa käsitellään laitonta maahanmuuttoa rivi-, ellei peräti sivutolkulla.
The Council declarations devote an incredible number of lines, not to mention pages, to illegal immigration.
FinnishValitse Vaihe 1, valitse ensimmäisessä ruudussa Vastaanottaja- tai Kopio-rivi ja valitse toisessa ruudussa sisältää.
Under Step 1, In the first box, select To or Cc line, and in the second, select contains.
FinnishViimeinen rivi kuuluu: "(--) the work of private operators".
The last line reads: '?the work of private operators'.
FinnishArvoisa puhemies, täälläkin on koko rivi, kokonainen joukko äänestyslaitteita, jotka eivät toimi.
Mr President, on this side too, there was a whole row, an entire block of voting machines which did not work.
FinnishTarkastelen asiaa, kun olen saanut valmistautua kunnolla ja tutustua tekstiin rivi riviltä ja kohta kohdalta.
I will do so when I am fully prepared and have studied it line-by-line and paragraph-by-paragraph.
FinnishValitse ensimmäisestä luettelosta Vastaanottaja- tai Kopio-rivi.
FinnishSaadaksemme tästä vähän satunnaisempaa, otetaan neljäs rivi tällä kertaa, sanotaan, yksi, kaksi, kolme, neljä.
To make this a little bit more random, let's take the fourth row this time, let's say, one, two, three, four.
FinnishNapsauta sen rivin alussa, johon haluat siirtää kotisivun osoitteen ja luo uusi rivi painamalla ENTER.
Click at the beginning of the line where you want to move the home page address, and then press ENTER to create an empty line.
FinnishTämä olisi ensimmäinen rivi.
FinnishUusi kappale; Uusi rivi