"riskitekijä" - Englanninkielinen käännös

FI

"riskitekijä" englanniksi

FI

riskitekijä {substantiivi}

volume_up
riskitekijä
Tupakanpoltto ja asbesti ovat merkittäviä syitä ja ilmansaasteet ovat riskitekijä.
Smoking and asbestos are significant among them and air pollution is a risk factor.
Katson, että Haitin valtion heikkous on nyt suurin riskitekijä.
I believe that the Haitian state's weakness is now the main risk factor.
Kalat eivät itse asiassa ole riskitekijä, koska TSE ei tartu kalajauhon välityksellä.
Fish are, in fact, not a risk factor, as fishmeal is not a vector for TSE.

Esimerkkejä "riskitekijä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTupakanpoltto ja asbesti ovat merkittäviä syitä ja ilmansaasteet ovat riskitekijä.
Smoking and asbestos are significant among them and air pollution is a risk factor.
FinnishHomoseksuaalit ovat riskitekijä vain silloin, jos he harrastavat suojaamatonta seksiä.
Homosexuals might only pose a risk when they engage in unsafe sexual practices.
FinnishKalat eivät itse asiassa ole riskitekijä, koska TSE ei tartu kalajauhon välityksellä.
Fish are, in fact, not a risk factor, as fishmeal is not a vector for TSE.
FinnishOvatko naudanluut komission mielestä riskitekijä siinä määrin, että niiden käyttö tulisi kieltää?
Does the Commission believe that cattle bones present risks and have to be banned?
FinnishSe on myös suurin riskitekijä glaukoomalle, joka on, ikään kuin, silmän Alzheimerin tauti.
It’s also the biggest risk factor for glaucoma, which is just Alzheimer’s disease of the eye.
FinnishKatson, että Haitin valtion heikkous on nyt suurin riskitekijä.
I believe that the Haitian state's weakness is now the main risk factor.
FinnishSosioekonomisten ja elämäntapatekijöiden lisäksi perimä on merkittävä rintasyövän riskitekijä.
In addition to the socio-economic and lifestyle factors the genotype is an important risk factor in breast cancer.
FinnishKorkeat energian hinnat ovat kasvun suurin riskitekijä.
The predominant risk to growth is the high energy prices.
FinnishTämä mahdollinen riskitekijä on tunnistettava selkeästi.
FinnishHän on potentiaalinen riskitekijä kansalaisille.
He is potentially a dangerous risk to the public.
FinnishMielenterveyden ongelmat ovat suuri itsemurhien riskitekijä Irlannissa, ja itsemurhat ovat nuorten ihmistemme yleisin kuolinsyy.
Mental ill-health is a major risk factor for suicide in Ireland and suicide itself is the biggest killer of our young people.
FinnishEhdotan, että tarkastelemme tiiviimmin koko julkisia hankintoja koskevaa hankalaa järjestelmää, koska se on suuri riskitekijä.
I propose we take an even closer look at the whole difficult system of public procurement, as this constitutes a major risk factor.
FinnishVerenpaine on syytä pitää alhaalla, koska krooninen korkea verenpaine on suurin yksittäinen Alzheimerin taudin riskitekijä.
You should also keep your blood pressure down, because chronic high blood pressure is the biggest single risk factor for Alzheimer’s disease.
FinnishCOPD liittyy moneen muuhun terveysongelmaan, eikä tupakointi ole ainoa riskitekijä: myös ympäristön tupakansavu ja saasteet yhdistetään COPD:hen.
COPD is associated with many other health problems, and smoking is not the only risk factor: environmental tobacco smoke and pollution are also linked to COPD.
FinnishVaikka sellainen tietoverkko voisi hyvinkin olla hyödyllinen moniin tarkoituksiin, sitä voidaan myös käyttää myös poliittisena pelinappulana, ja se olisi huomattava riskitekijä.
Although such a database could well serve a variety of purposes, it could also be used as a political football, and this would pose a major risk.
FinnishMeidän on puolestamme hyväksyttävä jonkinlainen riskitekijä, jos haluamme, etteivät kovan linjan kannattajat hahmota Eurooppaa samanlaiseksi kuin Yhdysvallat.
For our part, we have to be willing to have some element of risk to make it impossible for the hardliners to portray Europe as if Europe and the US are the same thing.
FinnishSulkeminen maksaa satoja miljoonia euroja, mutta radioaktiivinen jäte on yhä pysyvä riskitekijä, joka vaarantaa tulevien sukupolvien terveyden ja turvallisuuden.
This will cost hundreds of millions of euros, but the radioactive waste will remain a permanent risk factor which will endanger the health and safety of future generations.
FinnishEi ole syytä unohtaa myöskään sitä, että puukohtainen tuki on riskitekijä myös maaseudun autioitumisen ja ympäristön kannalta.
In conclusion, Mr President, I would remind the House of the element of risk involved in the tree subsidy system from the point of view of rural depopulation and the environment.
FinnishOlen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että nuorten eläinten kuljetuksiin, joihin liittyy varmasti ainakin yksi riskitekijä, pitäisi kohdistua samat rajoitukset kuin muihinkin luokkiin.
I share the rapporteur's concern that the movement of young animals, which must present at least some element of risk, should be subject to the same constraints as that of other categories.