"rippeet" - Englanninkielinen käännös

FI

"rippeet" englanniksi

EN
FI

rippeet {substantiivi}

volume_up
rippeet (myös: tähteet)
Arvoisa puhemies, tässä meillä on nyt rippeet siitä, minkä olisi pitänyt olla vapauttavaa politiikkaa.
Mr President, here we are with the remains of what once should have been a liberalizing policy.
Nyt on olennaista, että komissio alkaa toimia taloudellisesti nuhteettomammin säilyttääkseen edes uskottavuutensa rippeet.
It is now essential that the Commission starts to act with more financial probity, in order to retain what remains of its credibility.
Olen täysin samaa mieltä ministerin ja neuvoston puheenjohtajan kanssa, ja he todellakin tuhoavat viimeisetkin rippeet rautaesiripusta.
I am in complete agreement with the Minister and the Presidency, who are indeed dismantling the last remains of the Iron Curtain.

Esimerkkejä "rippeet"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishSchengenin järjestelmän käyttöönoton myötä tuhoamme viimeisetkin rippeet rautaesiripusta.
With the introduction of the Schengen system, we are eliminating the last remnants of it.
FinnishAutoilu ja maantiet asetetaan taas kerran etusijalle, ja rautateille jää vain rippeet.
Priority is still given to the car and to motorways, while crumbs are given to the railways.
FinnishTerrorismi on kukistettu voimana, mutta sen rippeet horjuttavat rauhaamme ja vakauttamme.
Terrorism has been defeated as a force, but its residues disturb our peace and tranquillity.
FinnishNe saavat kuitenkin vain rippeet EU:n maataloustukipotista.
However, they receive only the leftovers of the EU's agricultural subsidy pot.
FinnishMitä demokratioillemme jää jäljelle, elleivät vallan rippeet anna mahdollisuutta kaikkivoipaisuuteen?
What will be left to our democracies but the crumbs of power which these omnipotent forces leave them?
FinnishSlovakia saa EU:lta vain rippeet siitä rahamäärästä, joka näiden yksikköjen sulkemiseen tarvitaan.
Slovakia will be receiving only a fraction of the money needed for the shutdown of these units from EU funds.
FinnishTämänpäiväinen väkivalta Tahrir-aukiolla vei kyseiseltä hallitsijalta viimeisetkin oikeutuksen rippeet.
With the violence today in Tahrir Square, the last vestige of legitimacy for this ruler in Egypt has been lost.
FinnishMečiar on rehellisesti sanottuna tehnyt sen jälkeen parhaansa poistaakseen jäljellä olevat luottamuksen rippeet.
To be honest, since then Meciar has done his best to betray the last bit of confidence we had in him.
FinnishIlman perustuslakia ihmisiltä katoavat loputkin rippeet luottamuksesta Euroopan yhdentymisen tulevaan elinkelpoisuuteen.
Without the Constitution, people will lose what is left of their confidence in the future viability of European integration.
FinnishKannustamme komissiota ja neuvostoa saattamaan jäljelle jäänet lainsäädännön rippeet käsiteltäviksemme mahdollisimman nopeasti, sillä Eurooppa tarvitsee sitä.
We encourage the Commission and the Council to get the remaining bits of that legislation to us as quickly as possible because that is what Europe needs.
FinnishJenningsin mukaan selkeä enemmistö alueella asuvista afgaaneista, joita Talebanin rippeet eivät aktiivisesti painosta, elää nyt parempaa elämää kuin koskaan vuoden 1978 jälkeen.
In the opinion of Jennings, that huge majority of ordinary Afghans living in areas not actively contested by Taliban remnants have it better today than at any time since 1978.