"ripe" - Englanninkielinen käännös

FI

"ripe" englanniksi

volume_up
ripe {subst.}
EN
EN

"ripe" suomeksi

FI

ripe {substantiivi}

volume_up
EN

ripe {adjektiivi}

volume_up
The time has never been ripe, however, for a completely new proposal by the Commission.
Aika ei kuitenkaan ole ollut kypsä komission uudelle kokonaisesitykselle.
Now is the time when it's ripe -- ripe for the picking.
Nyt se on kypsä -- kypsä poimittavaksi.
It would seem that the time is not yet ripe for visa-free travel.
Näyttää siltä, että aika ei ole vielä kypsä viisumivapaalle matkustamiselle.
Mr President, the ports package is ripe for the vote, it is ripe for rejection, and so we ask that the vote be proceeded with now.
Arvoisa puhemies, satamapaketti on valmis äänestettäväksi. Se on valmis hylättäväksi, ja niinpä pyydämmekin toimittamaan äänestyksen nyt.
I think this issue is ripe for a final solution and we shall endeavour to reach a solution at the European Council in Thessaloniki.
Mielestäni kysymys on valmis ratkaistavaksi lopullisesti, ja pyrimme löytämään ratkaisun Eurooppa-neuvoston kokouksessa Thessalonikissa
Nyt Turkki ei ole valmis jäseneksi, mutta on tunnustettava, että ei EU:kaan ole tällä hetkellä valmis, kypsä ottamaan Turkin jäseneksi.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "ripe":

ripe