"rintama" - Englanninkielinen käännös

FI

"rintama" englanniksi

FI

rintama {substantiivi}

volume_up
1. Meteorologia
rintama (myös: säärintama)
Polisario-rintama vapautti elokuussa viimeiset marokkolaiset sotavangit.
In August, the Polisario Front freed the last Moroccan prisoners of war.
Tätä vastaan on selvästi asetettava yksimielinen kansainvälinen rintama.
A united international front must take a clear position against this.
Kansallinen rintama -puolueen tapaisten liikkeiden aatteet toki tunnetaan.
We all know what ideas movements such as the National Front harbour.
2. Armeija
rintama
Polisario-rintama vapautti elokuussa viimeiset marokkolaiset sotavangit.
In August, the Polisario Front freed the last Moroccan prisoners of war.
Tätä vastaan on selvästi asetettava yksimielinen kansainvälinen rintama.
A united international front must take a clear position against this.
Kansallinen rintama -puolueen tapaisten liikkeiden aatteet toki tunnetaan.
We all know what ideas movements such as the National Front harbour.
rintama

Esimerkkejä "rintama"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishPolisario-rintama vapautti elokuussa viimeiset marokkolaiset sotavangit.
In August, the Polisario Front freed the last Moroccan prisoners of war.
FinnishMe kuitenkin myös tiedämme, että vientitukien jatkamista vastustavien rintama on laaja.
However, we also know that there is a broad coalition against continuing export subsidies.
FinnishKansallinen rintama -puolueen tapaisten liikkeiden aatteet toki tunnetaan.
We all know what ideas movements such as the National Front harbour.
FinnishTätä vastaan on selvästi asetettava yksimielinen kansainvälinen rintama.
A united international front must take a clear position against this.
FinnishMeidän olisi muodostettava vahva rintama puuttuaksemme ahneudesta kumpuavien rikosten ongelmaan.
We should mount a strong front to tackle the problem of criminal acts driven by greed.
FinnishKansallinen rintama (Front National) on aina taistellut ja jatkaa taistelua laitonta siirtolaisuutta vastaan.
The National Front has always and will always fight against illegal immigration.
FinnishMutta pidättäytyminen äänestyksestä on myös yksi mahdollisuus säilyttää parlamentin yhteinen rintama.
But an abstention from voting is also a possible way of demonstrating unity in Parliament.
FinnishTämä on siis toinen rintama, jolla on tehtävä työtä, mikäli terrorismi halutaan todellakin kitkeä.
This is another area in which we must take action if we genuinely want to eliminate terrorism.
FinnishOlemme toimittaneet apua joillekin alueille, joilla kansallinen demokraattinen rintama on toiminut aktiivisesti.
We have been providing assistance in some of the areas where the NDF has been active.
FinnishSaattaa kehittyä rintama, joka vaatii suunnanmuutosta.
A front could be developed to demand a change of direction.
FinnishJa tämä rintama ei ole pystysuora, se on kulmassa.
And that front in the middle is not vertical, it's at an angle.
FinnishKomissio panee tyytyväisenä merkille myös sen, että Polisario-rintama on vapauttanut 404 marokkolaista sotavankia.
The Commission also welcomes the release of 404 Moroccan prisoners of war by the Polisario Front.
FinnishKansallinen rintama äänesti siksi mietintöä vastaan.
This is why the National Front voted against the report.
FinnishUkrainaan on perustettava eurooppalaismielinen rintama.
A pro-European front has to be created in Ukraine.
FinnishSitten rintama liikkuu ja ollaan talvimonsuunissa.
FinnishYhtenäinen rintama Yhdysvaltojen kanssa olisi suotava.
FinnishNiiden välissä on rintama, joka liikkuu.
And there is a front between them, and the front moves.
FinnishEuroopan unionin on muodostettava yhtenäinen rintama ja tuomittava jatkossakin Iranissa tapahtuneet ihmisoikeusrikkomukset.
The European Union needs to maintain a united front and continue to condemn the abuses committed in Iran.
FinnishOn sanomattakin selvää, että ennen kuin tässä voidaan onnistua, on ensin voitettava melkoisen vahva vastustajien rintama.
It goes without saying that a great deal of resistance will have to be overcome in order to succeed in this.
FinnishLisäksi Polisario-rintama vapautti elokuussa useita poliittisia vankeja, satoja marokkolaisia sotavankeja.
Furthermore, in August many political prisoners were released, hundreds of Moroccan prisoners of war, by the Polisario Front.