"rinnastaminen" - Englanninkielinen käännös

FI

"rinnastaminen" englanniksi

FI

rinnastaminen {substantiivi}

volume_up
rinnastaminen (myös: rinnakkaisuus, rinnasteisuus)
rinnastaminen (myös: rinnastus, monimutkainen tilanne)
Joka tapauksessa homoseksuaalisuuden rinnastaminen fyysiseen väkivaltaan ja nekrofiliaan on moraalisesti vastenmielistä ja syvästi halveksuttavaa.
Whatever the case, the equation of homosexuality with physical violence and necrophilia is morally repugnant and deeply disgraceful.
Meidän on vältettävä liian yksinkertaistettuja rinnastuksia, joihin kuuluvat esimerkiksi terrorismin rinnastaminen maahanmuuttoon ja terrorismin rinnastaminen islamiin.
We must avoid making overly simplistic equations along the lines of terrorism equals immigration, or terrorism equals Islam.

Esimerkkejä "rinnastaminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTäydellinen rinnastaminen ei ole myöskään poliittisena tavoitteena realistinen.
Completely equal treatment is not a politically realistic aim, either.
FinnishEikö Ukrainan ja Venäjän rinnastaminen ole epäoikeudenmukaista Ukrainaa kohtaan?
Is equating Ukraine and Russia not doing Ukraine an injustice?
FinnishFundamentalismin automaattinen rinnastaminen terrorismiin on juuri tuota huolimatonta järkeilyä.
Equating fundamentalism automatically with terrorism is sloppy thinking.
FinnishOn harhaluuloa kuvitella, että tilapäisten yhteisöjen ja erilaisten muistojen rinnastaminen tekevät maasta maan.
It is an illusion to believe that the juxtaposition of transitory communities, with different memories, can create a country.
Finnish   Hallituksen ja tämän niin sanotun vastarinta-armeijan rinnastaminen ei ehkä todellakaan ole aivan asianmukaista.
   . Indeed, the formulation putting the government and this so-called resistance army on the same level may not be entirely appropriate.
FinnishJoka tapauksessa homoseksuaalisuuden rinnastaminen fyysiseen väkivaltaan ja nekrofiliaan on moraalisesti vastenmielistä ja syvästi halveksuttavaa.
Whatever the case, the equation of homosexuality with physical violence and necrophilia is morally repugnant and deeply disgraceful.
FinnishMeidän on vältettävä liian yksinkertaistettuja rinnastuksia, joihin kuuluvat esimerkiksi terrorismin rinnastaminen maahanmuuttoon ja terrorismin rinnastaminen islamiin.
We must avoid making overly simplistic equations along the lines of terrorism equals immigration, or terrorism equals Islam.
FinnishEuroopan unionin kansalaisten ja kolmansien maiden kansalaisten rinnastaminen on vastoin kaikkia periaatteita, joihin yhteisön oikeus perustuu.
Failing to distinguish between citizens of the European Union and non-citizens flies in the face of all the principles that underlie our Community law.
FinnishTämän vuoksi olen myös tyytyväinen siihen, että vältettiin leikatun tupakan vähimmäisveroasteen rinnastaminen savukkeisiin sovellettavaan veroon.
That is why I am equally satisfied that an alignment of the minimum rate of taxation applied to rolling tobacco to that applied to cigarettes has been avoided.
FinnishAsioiden rinnastaminen toisiinsa on petollista ja kasvatuksellisesta näkökulmasta vaarallista.
Drawing such a parallel is specious and, at a pedagogical level, dangerous: does anybody seriously think that terrorists arrive in Europe on board makeshift boats?