"rinnakkaisuus" - Englanninkielinen käännös

FI

"rinnakkaisuus" englanniksi

FI

rinnakkaisuus {substantiivi}

volume_up
rinnakkaisuus (myös: rinnastaminen, rinnasteisuus)

Esimerkkejä "rinnakkaisuus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishÄlä ota saapuvia viestejä käyttöön, kun sähköpostin rinnakkaisuus on käytössä.
Do not enable inbound messaging while in e-mail coexistence.
FinnishLisätietoja rinnakkaisuudesta on ohjeaiheessa Sähköpostin rinnakkaisuus.
For more information about coexistence, see E-Mail Coexistence.
FinnishHyvän lainsäädännän vuoksi on erittäin toivottavaa, että kahden tekstin välinen rinnakkaisuus säilyy.
It is, in the interest of good law-making, highly desirable to maintain parallelism between the two texts.
FinnishKun sähköpostin rinnakkaisuus on määritetty, sähköpostiliikenteen toiminta voidaan varmistaa seuraavalla tavalla.
After you configure e-mail coexistence, follow these steps to verify the correct flow of your e-mail traffic.
FinnishRinnakkaisuus poistuu siis 30. huhtikuuta 2004.
It is therefore going to expire on 30 April 2004.
FinnishLuottolaitosten ja vakuutusyritysten tervehdyttämisen ja likvidaation välinen kiinteä rinnakkaisuus ei ole toivottavaa kaikissa tähän menettelyyn liittyvissä kysymyksissä.
The close correspondence between the reorganisation and winding up of credit institutions and insurance companies is not desirable for all aspects.
FinnishKun sähköpostin rinnakkaisuus on käytössä, kaikki käyttäjätilien ja sähköpostia käyttävien yhteyshenkilöiden ja ryhmien muokkaukset on tehtävä paikallisessa Active Directoryssa.
While in e-mail coexistence, all edits of user accounts and mail-enabled contacts and groups must be performed in your local Active Directory.
FinnishVoit käyttää Sähköpostin rinnakkaisuus- ja Hakemistosynkronointi-apuohjelmia napsauttamalla jotakin Siirto-välilehden alla olevia linkkejä tai haluamiasi määrityspainikkeita.
You can reach the E-Mail Coexistence and Directory Synchronization utilities by clicking either of the links under the Migration tab, or the appropriate Configure buttons.
FinnishSähköpostin rinnakkaisuus edellyttää, että organisaatiossa on käytössä Exchange 2000 Server, Exchange Server 2003 tai Exchange Server 2007 ja uusimmat Service Pack -päivitykset.
E-mail coexistence requires that your organization be running Exchange 2000 Server, Exchange Server 2003, or Exchange Server 2007 with the latest service packs installed.
Muita sanoja