"rikottu" - Englanninkielinen käännös

FI

"rikottu" englanniksi

EN
FI

rikottu {adjektiivi}

volume_up
1. "lupaus, unelma", Kuvainnollinen
rikottu
volume_up
broken {adj.} [kuv.]
Yhtäkään ikkunaa ei rikottu eikä rakennuksesta varastettu ainuttakaan esinettä.
Not a single window was broken and not a single thing was stolen from the building.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, viime viikkoina on rikottu kaksi tabua.
Madam President, ladies and gentlemen, two taboos have been broken in recent weeks.
Rankaisemattomuuden kierrettä ei ole kuitenkaan vielä rikottu.
Yet, the cycle of impunity has not yet been broken.

Esimerkkejä "rikottu"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMissä määrin kansallista ja kansainvälistä oikeutta on tässä prosessissa rikottu?
To what extent has national and international law been violated in the process?
FinnishYhtäkään ikkunaa ei rikottu eikä rakennuksesta varastettu ainuttakaan esinettä.
Not a single window was broken and not a single thing was stolen from the building.
FinnishOmassa maassani on valitettavasti rikottu solidaarisuuden periaatetta tänä vuonna.
Unfortunately, this year, this principle has been breached in my own country.
FinnishHans Blixin raportin perusteella voisimme väittää, että 4 kohtaa on jo rikottu.
Given Hans Blix's report, it could be argued that Paragraph 4 has already been breached.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät kollegat, viime viikkoina on rikottu kaksi tabua.
Madam President, ladies and gentlemen, two taboos have been broken in recent weeks.
FinnishKansainvälistä oikeutta on rikottu, mutta nyt on mahdollisuus korjata asia.
Although international law has been violated, there is now a chance to reestablish it.
FinnishHaluan vastata väitteeseen siitä, että jossain vaiheessa olisi rikottu luottamussuhdetta.
Let me reply to the suggestion that somehow there was a breach of confidentiality.
FinnishJo yli 20 vuotta olemme saaneet kuulla lupauksia, jotka on käytännössä aina rikottu.
For more than 20 years, promises have been made which have then been broken in practice.
FinnishEnnätystä ei ole koskaan rikottu, ei sitä ennen eikä noin 12 vuoden aikana sen jälkeen.
This record has never been broken, neither before nor in the dozen or so years since.
FinnishMeidän on valitettavasti todettava, että tämä ennätys on taas rikottu.
Unfortunately, we now probably have to say that this record has been beaten again.
FinnishSitä varten on EU:n lainsäädäntö, ja näyttää selvältä, että lakia on rikottu.
There is European legislation for this, and it seems clear that the law has been violated.
FinnishJulkisia hankintamenettelyjä koskevaa lainsäädäntöä on nähdäksemme rikottu.
In our view, this is the case regarding public procurement legislation.
FinnishDirektiiviä 83/182 on selvästikin rikottu, ja tällöin asia koskettaa koko Euroopan unionia.
There is a clear violation of Directive 83/182, and that affects the whole of Europe.
FinnishToimielinten välillä aina voimassa ollutta herrasmiessopimusta on rikottu.
The gentlemen’s agreement that has always existed within the institutions has been violated.
FinnishEnsimmäiset tarkastukset ovat jo osoittaneet, että tiettyjä turvallisuusvaatimuksia on rikottu.
The first inspections have already revealed certain breaches of safety norms.
FinnishSekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa että Irlannin tasavallassa säännöksiä on rikottu vakavasti.
There have been serious breaches in both the UK and the Republic of Ireland.
FinnishLisäksi Euroopan järjestys on rikottu monien tämän parlamentin jäsenten tuella.
Furthermore, the European order has been destroyed, with the support of many Members of this House.
FinnishNykyiset todisteet osoittavat, että 2 ja 18 artiklaa on räikeästi rikottu.
The current evidence presents a clear breach of Articles 2 and 18.
FinnishTapauksessa on rikottu vakavalla tavalla EU:n elintarviketurvallisuutta koskevia säädöksiä.
This concerns a very serious infringement of EU food safety provisions.
FinnishMe emme olleet aloittamassa kauppasotaa, eikä WTO:n sääntöjä rikottu.
We were not entering into a commercial war; the rules of the WTO were not being violated.