"rikosoikeus" - Englanninkielinen käännös

FI

"rikosoikeus" englanniksi

FI

rikosoikeus {substantiivi}

volume_up
rikosoikeus (myös: rikoslaki)
   – EU:n kunnianhimoinen rikosoikeus on vielä melko lailla lapsenkengissään.
   – The criminal law of this ambitious Europe is still very much in its infancy.
Sen vuoksi Saksan rikosoikeus määrää vähättelystä tai kieltämisestä rangaistuksen.
That is why German criminal law makes this a punishable crime.
Ei ole totta, että tämä rikosoikeus rajoittaisi mielipiteenvapautta.
It is not true that this criminal law restricts freedom of expression.

Esimerkkejä "rikosoikeus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Finnish   – EU:n kunnianhimoinen rikosoikeus on vielä melko lailla lapsenkengissään.
   – The criminal law of this ambitious Europe is still very much in its infancy.
FinnishMyrkyllisten jätteiden vienti Afrikkaan - Ympäristönsuojelu ja rikosoikeus (keskustelu)
Export of toxic waste to Africa - Use of criminal law to protect the environment (debate)
FinnishMielestämme rikosoikeus on kuitenkin kokonaan kansalliseen toimivaltaan kuuluva asia.
However, we believe that criminal law is entirely a national matter.
FinnishRikosoikeus on herkkä osa-alue, jonka määrittelee tiukasti kansallinen kulttuuri ja historia.
Criminal law is an area which is strongly influenced by national culture and history.
FinnishMielestäni rikosoikeus on jäsenvaltioiden vastuulla, ei EU:n.
I think that criminal law is the responsibility of the Member States, not the EU.
FinnishSen vuoksi Saksan rikosoikeus määrää vähättelystä tai kieltämisestä rangaistuksen.
That is why German criminal law makes this a punishable crime.
FinnishEi ole totta, että tämä rikosoikeus rajoittaisi mielipiteenvapautta.
It is not true that this criminal law restricts freedom of expression.
FinnishRikosoikeus on aivan oikein EU:n jäsenvaltioiden vastuulla.
in writing. - Criminal justice is rightly the responsibility of EU Member States.
FinnishMielestäni rikosoikeus on jäsenvaltioiden vastuulla, ei EU:n.
I believe that criminal justice is a responsibility of Member States and not the EU.
FinnishKyseinen rikosoikeus perustettiin juuri tämäntyyppisiä tilanteita varten.
The Court was set up for precisely that type of situation.
FinnishArvoisa puhemies, rikosoikeus on tiiviisti sidoksissa jäsenvaltioiden kansalliseen identiteettiin.
Madam President, criminal law is closely related to the national identity of the Member States.
FinnishOikeusasiat ja rikosten tutkinta (rikosoikeus mukaan lukien) kuuluvat jäsenvaltioiden vastuualueeseen.
Justice and investigation (including criminal law) are the responsibility of the Member States.
FinnishEmme halua tätä, mutta silti tällaista tapahtuu EU:ssa, koska rikosoikeus ilmentää korkeimpia arvoja.
We do not want this, but it is happening in Europe, because criminal law is the highest expression of values.
FinnishGaziran osavaltion Managilin maakunnassa toimiva rikosoikeus tuomitsi molemmat naiset syyllisiksi aviorikokseen.
Both women had been found guilty of adultery by a criminal court in Managil province, Gezira state.
FinnishSiksi tarvitsemme kansainvälistä liittoumaa, jona toimii Haagin kansainvälinen rikosoikeus.
This is why we need an international coalition, and this is where the International Criminal Court in The Hague comes in.
FinnishOn täysin mahdotonta hyväksyä sitä, että oletettu rikosoikeus ja sotaoikeus sekoitetaan oman mielen mukaan.
To combine, as one sees fit, martial law with something alleged to be criminal law is utterly intolerable.
FinnishArvoisa puhemies, ympäristörikoksiin liittyvä rikosoikeus on jäsenvaltioissa edelleen oikeuden irvikuva.
Mr President, criminal law concerning environmental offences is still a bit of a mockery in the Member States.
FinnishSiviili- ja rikosoikeus ovat kansallisia asioita.
Civil and criminal law are national responsibilities.
FinnishToiseksi emme kannata jäsenvaltioiden rikosoikeus- ja oikeudenkäyttölainsäädännön yhdenmukaistamista.
Secondly, we are not in favour of harmonising criminal legislation and the administration of justice in the Member States.
FinnishYmpäristönsuojelu ja rikosoikeus (äänestys)
Use of criminal law to protect the environment (vote)