FI

rikkominen {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
Tämä on valitettavaa, mutta lainsäädännön rikkominen ei ole mikään vastaus.
That is unfortunate, but surely the answer is not to break the law.
Tiettyjen tabujen rikkominen on myös ollut tarpeen.
There has also been a need to break certain taboos.
Yleistavoitteeksi on asetettava tämän lasikaton rikkominen, ja sen pitäisi vihdoinkin kuulua menneisyyteen.
It has to be our general aim to break this glass ceiling and it should finally become a thing of the past.
rikkominen (myös: loukkaus)
Kolmas huolenaiheeni on viimeaikainen vakaus- ja kasvusopimuksen määräysten rikkominen.
My third concern is the recent infringement of the rules of the Stability and Growth Pact.
Niiden sanelun rikkominen (usein vain rikkomisen uhka) johtaa raskaisiin seuraamuksiin.
Infringement (or even a mere threat of infringement) of their dictates would result in heavy penalties.
Sääntöjen rikkominen voi johtaa 10 vuoden työleirituomioon.
Any infringement may result in up to 10 years in a labour camp.
rikkominen
2. "laki"
rikkominen (myös: rikkomus, välirikko, särö, rike)
Kun nämä yhdistetään, voisi luulla, että kyseessä olisi EU:n ehtojen rikkominen.
Taken together one might think that these matters already constitute a breach of EU conditions.
Arvoisa komission jäsen, kuten totesitte, kyseessä on erittäin vakava perustamissopimuksen velvoitteiden rikkominen.
As you said, Commissioner, it is the most serious breach of treaty obligations.
Pitääkö komissio tätä EU:n kilpailusääntöjen rikkomisena?
Can the Commission comment on whether this is a breach of EU competition rules?

Esimerkkejä "rikkominen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEnsinnäkin se on oikeudellinen kysymys: teollis- ja tekijänoikeuksien rikkominen.
First of all, it is a legal issue: the violation of intellectual property right.
FinnishNykyiselle järjestelmälle on valitettavasti tyypillistä perusoikeuksien rikkominen.
Unfortunately, the current system is characterised by abuses of fundamental rights.
FinnishTässä tapauksessa rikkominen oli vakavaa, mutta myös asianhaarat olivat raskauttavat.
Well, in this case the violation was serious but so were the aggravating circumstances.
FinnishKun nämä yhdistetään, voisi luulla, että kyseessä olisi EU:n ehtojen rikkominen.
Taken together one might think that these matters already constitute a breach of EU conditions.
FinnishKolmas huolenaiheeni on viimeaikainen vakaus- ja kasvusopimuksen määräysten rikkominen.
My third concern is the recent infringement of the rules of the Stability and Growth Pact.
FinnishTämä on valitettavaa, mutta lainsäädännön rikkominen ei ole mikään vastaus.
That is unfortunate, but surely the answer is not to break the law.
FinnishTyöaikojen jatkuva rikkominen on pikemminkin sääntö kuin poikkeus.
The constant violation of working times is probably the rule rather than the exception.
FinnishTekijänoikeuksien rikkominen ja laiton tiedostojen jakaminen ovat esimerkkejä kyseisistä haasteista.
Copyright infringements and illegal file sharing are examples of such challenges.
FinnishIhmisten intimiteettisuojan monenlainen rikkominen voi tapahtua suorastaan teollisessa mitassa.
Various sorts of violation of people’s privacy can happen on an absolutely massive scale.
FinnishNäiden määräysten rikkominen voi johtaa rahoitustuen keskeyttämiseen tai lakkauttamiseen.
The violation of these provisions can lead to the suspension or cessation of financial assistance.
FinnishKyseessä ei ole vain ihmisoikeuksien rikkominen, vaan myös näpäytys Euroopan unionia vastaan.
It is not only a violation of human rights, but also a slap in the face for the European Union.
FinnishNiiden sanelun rikkominen (usein vain rikkomisen uhka) johtaa raskaisiin seuraamuksiin.
Infringement (or even a mere threat of infringement) of their dictates would result in heavy penalties.
FinnishToinen ongelma kauppasuhteissa Kiinan kanssa on laajamittainen tekijänoikeuksien rikkominen.
Another problem in the trade relations with China is the large-scale violation of intellectual property.
FinnishTämän ketjun rikkominen johtaa vakaviin turvallisuusriskeihin.
If the chain is broken, we risk seriously compromising safety.
FinnishArvoisa komission jäsen, kuten totesitte, kyseessä on erittäin vakava perustamissopimuksen velvoitteiden rikkominen.
As you said, Commissioner, it is the most serious breach of treaty obligations.
FinnishYhden jäsenvaltion lain rikkominen vaarantaa siten kaikkien jäsenvaltioiden turvallisuuden.
As such, when the law of one Member State is broken, the security of all Member States is put in jeopardy.
FinnishSääntöjen rikkominen voi johtaa 10 vuoden työleirituomioon.
Any infringement may result in up to 10 years in a labour camp.
FinnishValko-Venäjän demokraattista oppositiota on tuettava, ja kansalais- ja ihmisoikeuksien rikkominen on tuomittava.
However, I would like to make a point concerning the language question.
FinnishTämän noidankehän rikkominen on erittäin vaikeaa.
Breaking out of this vicious circle will prove to be very difficult.
FinnishOngelmana on vapaaehtoisen valan rikkominen - siitä ei ole epäilystäkään - joten tarvitsemme sääntelyä.
We are faced with a broken voluntary pledge - no doubt about that - and we therefore need regulation.