"rikkoa sääntöjä" - Englanninkielinen käännös

FI

"rikkoa sääntöjä" englanniksi

FI

rikkoa sääntöjä {verbi}

volume_up
rikkoa sääntöjä (myös: olla tottelematon, niskoitella)
rikkoa sääntöjä

Esimerkkejä "rikkoa sääntöjä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSe haluaa käyttää julkisia varoja rahoittaakseen tapoja rikkoa sääntöjä, mitä ei voida hyväksyä.
It wants to use public money to fund ways of breaking the rules, and that is not acceptable.
FinnishSe aiheuttaa paineita kalakantoihin, ja kalastajilla on sitäkin suurempi houkutus rikkoa sääntöjä.
This creates pressure on fish stocks and is an incentive for fishermen to break the rules.
FinnishEmme voi tietenkään rikkoa sääntöjä emmekä toimia lainvastaisesti.
Naturally, we cannot break the rules or breach legislation.
FinnishHerra Provan sanoo saman asian diplomaattisemmalla kielellä puhumalla kalastajien houkutuksesta rikkoa sääntöjä.
Mr Provan said it in more diplomatic language by talking of incentives for fishermen to break the rules.
FinnishEn syö [tätä päärynää], koska en halua rikkoa sääntöjä, mutta mielestäni me kaikki voimme olla ylpeitä tästä järjestelmästä.
I will not eat [this pear], because I will not break the rules, but I think that all of us can be proud of this scheme.
FinnishSääntöjen rikkojat eivät välttämättä korvaa mielellään aiheuttamaansa vahinkoa, mutta siinä tapauksessa niiden ei olisi alun alkaenkaan pitänyt rikkoa sääntöjä.
Infringers may not like having to repair the damage they cause, but they should simply not break the rules in the first place.
FinnishKuten muutkin ovat todenneet, tarkastuksia on myös tehtävä jatkuvasti, jotta saamme kiinni ne, jotka yrittävät edelleen rikkoa sääntöjä saadakseen rahaa.
We also need, as others have said, controls along the way so that we detect those who continue to try and break the rules to make money.
FinnishRahapelimarkkinoiden tuleva vapauttaminen myös urheilun alalla aiheuttaa lisää houkutuksia rikkoa reilun pelin sääntöjä.
The forthcoming liberalisation of the market in games of chance, including those related to the world of sport, will create further temptation to infringe the principles of fair play.
FinnishEnnaltaehkäisyn osalta ne haluavat lieventää ja rikkoa sääntöjä siinä määrin, ettei ehdottomia sääntöjä enää ole – kuten yksi saksalainen sosiaalidemokraatti on todennut.
In terms of prevention, they want to slacken and break the rules to the point where – as one German Social Democrat has said – there are no absolute rules.
FinnishEmme halua rikkoa komitologian pyhiä sääntöjä, mutta on kyse toimintatavan löytämisestä suhteessa, joka ei perustu vain hyvän tahdon ilmaisemiseen sanallisesti.
We do not want to break the sacred rules of comitology, but it is a question of finding a for a relationship that is not just based on a verbal expression of good will.
FinnishVaikka joillakin tuotannonaloilla liiketoiminta edellyttää tietynasteista saastuttamista, emme saa unohtaa, ettei kilpailuympäristössä ole tarpeen eikä perusteltua rikkoa sääntöjä.
Let us not forget that, whilst some industries have to create some pollution to do business, in the competition environment there is no need and no excuse for infringements.
FinnishKreikan on leikattava menojaan, mutta vaikutusvaltaisimmilla mailla käy tuuri, ja pian huomaamme, että ne saavat luvan rikkoa sääntöjä poliittisin perustein.
Greece will have to cut expenditure, but when it comes to the stronger countries, their luck will be in, and suddenly we will find that they will be allowed to break these rules on political grounds.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "rikkoa sääntöjä" englanniksi

rikkoa verbi
rikkoa jää verbi
rikkoa lakia verbi