"riistetty" - Englanninkielinen käännös

FI

"riistetty" englanniksi

EN
FI

riistetty {adjektiivi}

volume_up
riistetty (myös: poistettu, riisuttu)

Esimerkkejä "riistetty"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNe ovat hyvin tärkeitä kansalle, jolta on salakavalasti riistetty identiteetti.
They are so important for a people that has been robbed of its identity by stealth.
FinnishMonien, monien ihmisten vapaus on riistetty, koska he ovat puolustaneet ihmisoikeuksia.
Many, many people have been deprived of their freedom because they have defended human rights.
FinnishNämä kaksi asiaa Afganistanin naisilta on riistetty kokonaan.
In terms of both nature and symbol, women in Afghanistan are totally deprived.
FinnishSe ruokkii joidenkin yhteisöjen turhautumista ja tunnetta siitä, että niiden äänioikeus on riistetty.
It feeds the sense of frustration and disenfranchisement that some communities feel.
FinnishMitään tai juuri mitään ei silti ole tehty niiden hyväksi, joita maassa on riistetty ikiajoista asti.
Nothing, or practically nothing, has been done for this people that has been abused for centuries.
FinnishUutta pääministeriä Erdogania on pidetty aiemmin kiihkoilijana, jolta on myös riistetty äänioikeus.
The new premier, Erdogan, has been depicted as an extremist in the past and has been disenfranchised.
FinnishTiibetiltä on järjestelmällisesti riistetty sen oma luonne.
Tibet is being systematically stripped of its own character.
FinnishTämä oikeus on nähdäkseni tosiasiallisesti riistetty.
Well, in my opinion, this right has in fact been taken from us.
FinnishNäiltä ihmisiltä ei ollut riistetty mahdollisuuksia niin, että he olisivat joutuneet elämään yhteiskunnan reunalla.
These were not people who were denied opportunities by being on the fringes of our society.
FinnishHän on siitä lähtien ollut vangittuna oloissa, joita ei tarkkaan tunneta, ja häneltä on riistetty henkilökohtaiset oikeudet.
Since then he has been kept in detention in unknown conditions and deprived of his personal rights.
FinnishPuhutte hallinnon palauttamisesta Kiinalle: palauttamisesta puhutaan kuitenkin vain silloin, kun jotakin on laittomasti riistetty.
You talk about retrocession yet you can only retrocede something which was taken illegitimately.
FinnishKöyhiä maita on rosvottu ja riistetty keskenään kilpailevien Euroopan suurvaltojen pääomilla.
In the past, these poor countries were plundered and exploited by the capital of the great European powers in competition with one another.
FinnishValitettavasti neuvosto käyttäytyy välillä kuin lapsi, jolta on riistetty lelu ja joka on nyt pahoillaan ja loukkaantunut.
Unfortunately, the Council sometimes behaves like a child who has had a toy taken away and is now upset and affronted.
FinnishNasrin Sotoudeh ja Shiva Nazar Ahari ovat kaksi naista, joilta on riistetty nimenomaan ne oikeudet, joita he pyrkivät puolustamaan.
Mrs Sotoudeh and Ms Ahari are two women who have been deprived of the very rights they were fighting to protect.
FinnishEnnen maanjäristystä Haiti oli valtio ilman resursseja, koska siltä oli riistetty resurssit, joihin sillä oli oikeus.
Before this earthquake, Haiti was a country without resources because it was deprived of the resources to which it was entitled.
FinnishMaailmassa on paljon naisia, joiden henki on vaarassa, joiden ihmisarvoa loukataan ja joiden vapaus on riistetty.
There are many women in the world whose right to life is being threatened, whose dignity is being violated, and whose freedom is being denied.
FinnishTärkeää on se, että ne, joilta on riistetty oikeudet, saavat moraalisen äänen, ja se on yksi parlamentin jaloimmista tehtävistä.
It is a question of giving those who are deprived of their rights a moral voice and that is one of the primary duties of this House.
FinnishValtaosaa näistä maista on riistetty siirtomaana, minkä takia ne ovat pikemminkin teollisuusmaiden velkojia kuin velallisia.
Furthermore, most of them have a history of colonial exploitation, which makes them creditors rather than debtors of the industrialised countries.
FinnishVäliaikaisia hallituksia on ollut Japanissa, Saksassa ja muuallakin ja sellaisen tehtävänä on palauttaa Irakin kansalle ja Lähi-itään oikeudet, jotka on väkivalloin riistetty.
This is our proposal, and may the others rest in eternal peace.
FinnishOn häpeällistä, että jäsenmaiden parlamenteilta on riistetty valtaa ja sitä ei ole sitten vastaavasti annettu Euroopan parlamentille.
It is disgraceful that power has been removed from the national parliaments and has subsequently not been transferred to the European Parliament.