"riistäminen" - Englanninkielinen käännös

FI

"riistäminen" englanniksi

FI

riistäminen {substantiivi}

volume_up
riistäminen
riistäminen
Painostus, alistuminen, riistäminen, harhakuvitelmat: tällainen on se traaginen neliö, johon Euroopan maanviljelijät suljetaan.
Pressure, submission, despoliation, illusion: this is the downward spiral in which European farmers are trapped.
Olisiko pakollista uhrautumista rajoitettava jo pelkän talonpoikaisjärjen perusteella, jotta vältetään tiettyjen maiden, muun muassa Ranskan, riistäminen?
Should we limit, out of simple common sense, the sacrifice imposed to prevent the despoliation of some countries, such as France?

Esimerkkejä "riistäminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMinulla on omat epäilyni, jos kyseessä on vain luonnonvarojen riistäminen.
I have my doubts there as far as the exploitation of natural resources is concerned.
FinnishVapauden riistäminen turvapaikanhakijoilta ja maahanmuuttajilta ei ole perusteltua.
Depriving asylum seekers and immigrants of their freedom is unjustified.
FinnishÖljyn, kaasun tai kaivosten riistäminen ei välttämättä merkitse köyhyyden vähentymistä.
The exploitation of oil, gas or mines is not necessarily the same thing as poverty reduction.
FinnishYhteisessä kannassa on suojalausekkeita, joilla estetään työntekijöiden riistäminen.
There are safeguards in place in the common position to ensure that workers are not being exploited.
FinnishArvoisa puhemies, hengen riistäminen rangaistuksena on mielestäni julmaa.
The death penalty in my view is barbaric, Mr President.
FinnishTämä todistaa, ettei komission tavoitteena ole elinikäinen oppiminen vaan elinikäinen riistäminen.
It proves that the Commission's objective is not lifelong learning; it is lifelong exploitation.
FinnishLehdistönvapauden riistäminen ja tiedonvälityksen estäminen ovat vakavia perusoikeuksien vastaisia rikkomuksia.
Gagging the press and preventing news from being broadcast is a serious infringement of basic civil liberties.
FinnishVapauden riistäminen kansalaisilta on rikos.
FinnishPainostus, alistuminen, riistäminen, harhakuvitelmat: tällainen on se traaginen neliö, johon Euroopan maanviljelijät suljetaan.
Pressure, submission, despoliation, illusion: this is the downward spiral in which European farmers are trapped.
FinnishSaman hengen mukaisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 artiklassa määrätään, että elämän riistäminen on räikeästi tämän sopimuksen vastaista.
It is in this same spirit that Article 2 of the European Convention of Human Rights declares the taking of life a flagrant violation.
FinnishOlisiko pakollista uhrautumista rajoitettava jo pelkän talonpoikaisjärjen perusteella, jotta vältetään tiettyjen maiden, muun muassa Ranskan, riistäminen?
Should we limit, out of simple common sense, the sacrifice imposed to prevent the despoliation of some countries, such as France?
FinnishHänen henkinen perintönsä meille on tieto, että toisen ihmisen halveksunta ja ihmiselämän riistäminen eivät saa enää koskaan yhdistää Eurooppaa.
His legacy to us is the knowledge that contempt for another human being and taking human lives should never be allowed to unite Europe again.
FinnishMietinnössä ei sanota halaistua sanaa köyhyyden syistä: vuosisatoja kestänyt siirtomaavallan aikainen ja myöhemmin imperialistinen Intian riistäminen.
The report makes no mention whatsoever of the causes of this poverty: centuries of colonial exploitation, followed by imperial exploitation by India.